Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
Personal guidance

Phone:0041 43 817 13 91

info@igenea.com WhatsApp

The Bonkowski Surname Project

Description:

Bonkowski, Bonkosky, Bonkoski, Bakowski. This project is intended to assist participants having these surnames in discovering genetic linkages, identifying most recent common ancestors, exploring geographic migration, and serving as a forum for discussion of such topics and related material. It is the intent of this project to protect participants? identities and to share results. To support identification of linkages, participant identities will be exchanged within the project only with the prior approval of the participants involved in the specific topic. For example, if testing reveals a match and one of the matched persons requests direct contact with the matching person, the administrator will seek permission of the matching person to release contact information. Ten projekt jest przeznaczany zeby pomagac uczestnikom majacy te nazwiska w odkryciu genetycznych polaczen, utozsamiajacy najwiecej (najbardziej) niedawni wspólni (rozpowszechniony) przodkowie, badajacy geograficzny migracja (migracyjny), i sluzacy jak (poniewaz) forum dla dyskusji o takich tematach i zwiazany material. To jest zamiarem tego projektu bronic uczestników ? tozsamosci i rozdzielac akcja wyniki. Sprawiac przyjemnosc (prosze) wybaczaja wszelkie bledy w tlumaczeniu.

Members:

3

Other surnames in Project

Bakowski, Bonkoski, Bonkosky, Bonkowski

Join the Bonkowski surname project

If you want to join the Bonkowski project please order your DNA test here.

Order my origin
analysis from EUR 179