Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
Personal guidance

Phone:0041 43 817 13 91

info@igenea.com WhatsApp

The Häkkinen Surname Project

Description:

Projekti niille, joiden esivanhemmista löytyy yksikin Häkkinen. Tavoitteena on selvitellä eri alueiden Häkkisten sukulaisuussuhteita, asutushistoriaa ja joskus tulevaisuudessa koostaa esivanhempien haplotyyppisukupuita.

Members:

15

Other surnames in Project

Häkkinen

Join the Häkkinen surname project

If you want to join the Häkkinen project please order your DNA test here.

Order my origin
analysis from EUR 179