Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
Personal guidance

Phone:0041 43 817 13 91

info@igenea.com WhatsApp

The Plewako Surname Project

Description:

Welcome to/ Zapraszamy na: www.plewako.eu and www.plevako.eu We use Polish, Russian and English. We understand Ukrainian, Byelorussian and Lithuanian. Plewako/Plevako families widely spread in near a 500 years in area of Grand Duchy of Lithuania: Byelorussia&Lithuania, Poland (over 100 living person) Ukraine (about 1000 living person), Russia, and Kazakhstan. Genealogy of main tree of our family started at the end of XV or beginning of XVI century in central part of Grand Duchy of Lithuania: http://www.genealogia.plewako.pl/ We would like to establish genetic tree of Plewako Noble Clan in historical period and affiliate to various branches found in a Plewako tree those people who hold Plewako name and haven't information about their origin. Our attempts shall show us if Plewako holders from Grand Duchy of Lithuania (noble clan noted 1582 and earlier) and from Ukraine and Russia are monophyletic or polyphyletic. In final we could find ancestors? haplogroups of each clans hold names listed. Nasz zamiar to odkrycie haplotypu najdalszych przodków rodu Plewako, okreslenia cech charakterystycznych linii rodu oddzielonych w polowie XVII wieku i znalezienie, czy wszyscy Plewakowie pochodza od wspólnego przodka czy byly to rody o odmiennym pochodzeniu (np. na Ukrainie). Project administrator: Stanislaw J. Plewako, President of Plewako Society, Msc in Molecular Genetics

Members:

12

Other surnames in Project

McCoan, McCoen, Plevako, Plewako

Join the Plewako surname project

If you want to join the Plewako project please order your DNA test here.

Order my origin
analysis from EUR 179