Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done Cart Cart
iGENEA
ייעוץ אישי

We are always happy to help you! Contact us via e-mail or Whatsapp.

If you would like us to call you back, please provide your phone number and how you can be reached. We will be happy to call you for a personal consultation.

info@igenea.com WhatsApp
מאומצים? אינכם יודעים מיהם הוריכם?
DNA ניתוח שורשים

מאומצים? אינכם יודעים מיהם הוריכם?

בדיקת די-אן-איי תאפשר לכם לאשר או להפריך את השערותיכם ותעניק לכם נקודות פתיחה חדשות וקשרים לקרובי משפחה שעד כה לא ידעתם על קיומם.

הבדיקה של iGENEA תהיה לכם לעזר רב בבירור ההיסטוריה האישית שלכם. אבות משפחתכם העבירו את הדי-אן-איי בתורשה גם אליכם. בדיקת די-אן-איי תאפשר לכם לחקור את השורשים של אבות משפחתכם. תוכלו לאתר קרובי משפחה מכל רחבי העולם, שיאפשרו לכם להגיע לתובנות בנוגע לחידת ההיסטוריה האישית שלכם.

איתור קרובי משפחה

אתה יכול לחשוב על ה- DNA כסמל המשפחתי הגנטי של קו. כל בן משפחה נושא את הסמל המשפחתי הזה. ניתוח ה- DNA מאפשר לקשר אנשים כשייכים למשפחה. פרופיל ה- DNA שלך מושווה ליותר מ- 700,000 אנשים במאגר המידע שלנו. אם אנו מוצאים התאמות גנטיות, כלומר אנשים שמסכימים איתך במידה מסוימת, יש לך הזדמנות להתחבר לאנשים אלה ולהעמיק את המחקר המשפחתי שלך. העדכון היומי מגדיל את בסיס הנתונים עם אנשים הקשורים אליך. נכון לעכשיו, מאגר המידע מכיל למעלה מ- 600,000 פרופילים מלמעלה ממאה מדינות, מה שהופך אותו למאגר הנתונים היוחסין של ה- DNA הגדול בעולם.

גילוי המוצא הגאוגרפי

ההשוואה בין הדי-אן-איי של אנשים מקבוצות דמוגרפיות שונות מאפשרת לנו לדעת מהם הזמן והאזור שבהם קבוצות אלה הסתובבו על פני כדור הארץ במסגרת נדידת העמים. הדי-אן-איי מבדיל לא רק בין משפחות בודדות, אלא גם בין קבוצות דמוגרפיות שלמות. בדיקת הדי-אן-איי מאפשרת לכם לברר את שורשיכם על פני שלושה עידנים שונים: הקבוצה המשותפת (Haplogroup)‏ מלמדת על שורשיכם ועל צירי הנדידה של אבות משפחתכם בעידן הקדום. עם המוצא מלמדת על מוצאכם בעת העתיקה (בערך בין השנים 900 לפנה"ס ל-900 לספירה). אזור המוצא מאפשר לברר באיזה אזור הפרופיל שלכם אופייני, והיכן חיו אבות משפחתכם בימי הביניים (בערך בין השנים 500 לפנה"ס ל-1500 לספירה).

כך עובד ניתוח מקור ה- DNA

לצורך קבלת הדי-אן-איי מספיקה דגימת רוק. לקיחת הדגימה מבוצעת בהליך פשוט ונטול-כאב, שניתן לבצעו בבית. שלחו את הדגימות במעטפה שמצורפת לערכת לקיחת הדגימה.

כך עובד ניתוח מקור ה- DNA

הזמנת ערכה:

בטלפון, במייל או באתר

קבלת ערכה:

קבלת הערכה תוך כשבוע מיום ההזמנה

לקיחת דגימות:

מהבית, בקלות וללא כאבים

שליחת דגימות:

במעטפה המצורפת

תוצאה:

מקוון לאחר כ-6 - 8 שבועות

הזמינו בדיקת DNA
-30%