Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done Cart Cart
iGENEA
ייעוץ אישי

We are always happy to help you! Contact us via e-mail or Whatsapp.

If you would like us to call you back, please provide your phone number and how you can be reached. We will be happy to call you for a personal consultation.

info@igenea.com WhatsApp

עם המוצא סינים - שושלת ומוצא גאוגרפי

איפה מקור הסינים?

ממצאים ארכיאולוגיים מוכיחים כי כבר באלף השלישי לפני הספירה, הייתה באמצע הואנג הוא תרבות בשם יאנגשאו. על פי רשימת השליטים המסורתיים משנת 2205 עד 1766 לפני הספירה. שושלת שיא שלטה. השושלת הראשונה שניתן לתעד היסטורית, מילולית וארכיאולוגית היא שושלת שאנג, שבמאה ה- 15-11 לפני הספירה. Chr עבד. החפירות מצביעות על תרבות גבוהה עם אומנות ברונזה וגופן עם למעלה מ- 2000 תווי מילים. לכהונה הייתה השפעה רבה, לשליט עמדה דתית.
משנת 1100 לערך עד 249 לפני הספירה כר 'שלט בשושלת ג'ואו. המדינה הייתה פיאודלית, מוקפת באזורי לורדי הפיאודל, שהרחיבה את כוחם בכל תחומי המאבק בשבטים אחרים. מדינת קין יצאה כמנצחת ממלחמות המדינות האבסולוטיסטיות, ששליטיה היו בשלטון מאז 221 לפני הספירה. לפני הספירה קרא "הקיסר הראשון". תחתיו החלה סטנדרטיזציה קפדנית במינהל ובעסקים, ונבנתה חומת גבול בצפון סין לביטחון חיצוני. השלטון הרודני הוביל בשנת 210 לפני הספירה התמרמרות, לאחר 206 לפני הספירה שושלת האן גברה. במהלך שושלת האן, סין הפכה למדינה רשמית של תיאולוגיות. המחקרים ההיסטוריים והספרותיים הגיעו לרמה גבוהה, האומנות הייתה מחולקת ומעודנת.

מיהם הסינים האנים?

מכיוון שהמונח סיני בגרמנית אינו מבדיל בבירור בין אזרחים סינים לאזרחי האן, כלומר "סיני אתני", המונח "הסיני האן" או "האן בקיצור" התבסס יותר ויותר. בסינית יש הבחנה ברורה בין "הסינים" כאזרח (זונגונגורן, "איש הארץ התיכונה") לבין "הסינים האתניים" (האנזןורן או הנרן, "איש העם"). ההאקים בתורם מייצגים תת-קבוצה של הסינים האנים בהשקפה הסינית.
כ- 91.6% מאוכלוסיית הרפובליקה העממית של סין וכ- 98% מכלל אוכלוסיית הרפובליקה של סין (טייוואן) הם האן. בנוסף לסינים של האן, ישנם 55 עמים המוכרים רשמית ברפובליקה העממית ו -12 ברפובליקה. ישנן גם 15-20 קבוצות אתניות שאינן מוכרות רשמית כקבוצות אתניות עצמאיות.
אולם למעשה, הסינים של האן אינם קבוצה הומוגנית כמו שמוסדות המדינה המודרניים אוהבים להניח. ההטרוגניות ניכרת למשל. השפות השונות בסינית ושמות האזורים ותושביהם המבוגרים משושלת האן (למשל וו או שו). שושלות אחרות משמשות גם לשמות, מה שנקרא דרום סין (ועדיין מתקיים במדינות דרום מזרח אסיה) טאנג ולא האן, מכיוון שטבליהן התיישבו רק על ידי הטאנג מצפון, האוכלוסייה הילידית עקרה או נטמעה.
רוב ה"סינים הזרים "מגיעים מהאן. האלמנטים המרכיבים את תרבותם הם התסריט הנפוץ בדיאלקטים שונים מאוד ומודעות להיסטוריה ומסורת משותפת.

בירור עמי מוצא נוספים באמצעות iGENEA

יהודים ויקינגים קלטים גרמאנים באסקים כל העמים העתיקים

כך עובד ניתוח מקור ה- DNA

לצורך קבלת הדי-אן-איי מספיקה דגימת רוק. לקיחת הדגימה מבוצעת בהליך פשוט ונטול-כאב, שניתן לבצעו בבית. שלחו את הדגימות במעטפה שמצורפת לערכת לקיחת הדגימה.

הזמנת ערכה:

בטלפון, במייל או באתר

קבלת ערכה:

קבלת הערכה תוך כשבוע מיום ההזמנה

לקיחת דגימות:

מהבית, בקלות וללא כאבים

שליחת דגימות:

במעטפה המצורפת

תוצאה:

מקוון לאחר כ-6 - 8 שבועות

הזמינו בדיקת DNA
-30%