Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done Cart Cart
iGENEA
ייעוץ אישי

We are always happy to help you! Contact us via e-mail or Whatsapp.

If you would like us to call you back, please provide your phone number and how you can be reached. We will be happy to call you for a personal consultation.

info@igenea.com WhatsApp

עם המוצא דאקיאנים - שושלת ומוצא גאוגרפי

מה מקורם של הדאקים?

הדאקים היו עם הודי-אירופי וקשורים קשר הדוק לתראקים. הם ייצגו את אוכלוסיית הרוב בטרנסילבניה (טרנסילבניה). זהות אתנית נפרדת נוצרה סביב אמצע האלף הראשון לפני הספירה. Chr. אתנוגנזה מתגלה כתהליך של מיקור חוץ של זהות דאקית צעירה יותר על בסיס "עם שלם" מטראקי. הדאקים לא היו עם מאוחד עד לימי הרומאים. במקום זאת, קבוצות שבטיות דאקיות אינדיבידואליות יצרו בריתות שנמשכו זמן קצר או שהיו קבועות יותר.

מה ההיסטוריה של הדאקים?

הדאקים היו המתנגדים החזקים ביותר של הרומאים בבלקן. רק הקיסר טראג'אן הצליח להכניע את הדאקים בשתי מלחמות (101-102 ו- 105-106 לספירה). ניצחונם של הרומאים נחגג בתצלומי העיתונות בטור טרויאן ברומא. הרומאים ייסדו מושבות רבות במחוז דאצ'יה שזכה לאחרונה. הדאקים הוטמעו במהירות בקרב האוכלוסייה הרומנית בבלקן. דאצ'יין היה שייך לאימפריה הרומית עד שנת 271 לספירה.

מהי המורשת הדאצ'יאנית?

הזכרון של מורשתם התרבותית של הדאקים עודנו ממשיך בימינו עם הרומנים. בזהותם, המודעות למוצאם הדאקי של בני עמם קשורה קשר הדוק לגאוות השייכות לציוויליזציה הרומית.

לכן תומכי תיאוריית ההמשכיות הדאקו-רומנסקית מניחים כי ברומנית המודרנית לפחות 160 ירושות לקסיקליות מורכבות מתראקיה דאצ'ית, שפתם של הדאקים הנתונים בידי הרומאים. המילים המתאימות, למשל ב. בלורא (דרקון) או ברנזה (גבינה) נחשבים למצע הדאקי של אוצר המילים הרומני. בערך 90 ממונחים אלה ניתן למצוא גם בשפה האלבנית.

בירור עמי מוצא נוספים באמצעות iGENEA

יהודים ויקינגים קלטים גרמאנים באסקים כל העמים העתיקים

כך עובד ניתוח מקור ה- DNA

לצורך קבלת הדי-אן-איי מספיקה דגימת רוק. לקיחת הדגימה מבוצעת בהליך פשוט ונטול-כאב, שניתן לבצעו בבית. שלחו את הדגימות במעטפה שמצורפת לערכת לקיחת הדגימה.

הזמנת ערכה:

בטלפון, במייל או באתר

קבלת ערכה:

קבלת הערכה תוך כשבוע מיום ההזמנה

לקיחת דגימות:

מהבית, בקלות וללא כאבים

שליחת דגימות:

במעטפה המצורפת

תוצאה:

מקוון לאחר כ-6 - 8 שבועות

הזמינו בדיקת DNA
-30%