Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done Cart Cart
iGENEA
ייעוץ אישי

We are always happy to help you! Contact us via e-mail or Whatsapp.

If you would like us to call you back, please provide your phone number and how you can be reached. We will be happy to call you for a personal consultation.

info@igenea.com WhatsApp

עם המוצא הודים - שושלת ומוצא גאוגרפי

אילו עמים יש בהודו?

הודו היא מדינה רב לאומית שהגיוון האתני שלה דומה לזה של כל יבשת אירופה. בסביבות 72% מההודים הם הודו-אריים וכ -25% דרווידים, המתגוררים בעיקר בדרום הודו. 3% הם קבוצות אחרות, בעיקר עמים טיבטיים-בורמזים, מונדה ומון-חמר באזור ההימלאיה, כמו גם בצפון מזרח מזרח הודו.
8.2% מהאוכלוסייה שייכים לאוכלוסיית השבטים הילידים, המתארת ​​את עצמה כאדיוואסי, אם כי היא לא כל כך עקבית מבחינה אתנית. החוקה ההודית מכירה ביותר מ- 600 שבטים. הם נמצאים בדרך כלל מחוץ למערכת הקסטות ההינדית ונשארים חסויים מבחינה חברתית למרות חוקי ההגנה הקיימים. באדיוואסי אוכלוסיות גבוהות באזור צפון-מזרח (במיוחד במיזוראם, נגלנד, מגהלאיה, ארונאצ'ל פרדש, מניפור, טריפורה, סיקים) וכן במדינות ההודיות והמזרחיות של ג'הרקאנד, צ'אטיסגארה, אוריסה ומדהיה פרדש.

מה מקור ההודים?

הממצאים המוקדמים ביותר של חיי אדם באזור מגיעים מעמקי נחל שמדרום להימלאיה ליד רוואלפינדי. ככל הנראה, כלי האבן העשוי מעט מהפליאולית יהיו בני 300,000 - 400,000 שנה. בזמן שהשתמשו בהריסות וטיס בצפון, גרזן היד הופיעה במרכז הודו ובדרום, שטחה שמקורו באפריקה. לקראת סוף התקופה הפליאוליתית, הכלים במרכז הודו ובדרום הפכו למגוונים יותר. התפשטות המיקרוליטים באותו אזור בתקופות הביניים והניאוליתית מצביעה על שינויים באורח החיים. בין 4000 ל -3000 לפני הספירה הציידים בצפון-מערב תת-היבשת עזבו את ההרים והתיישבו כחקלאים בכפרים באינדוס, שם, מאז האלף הרביעי לפני הספירה. לפני הספירה פיתחה התרבויות האורבניות הראשונות.

בירור עמי מוצא נוספים באמצעות iGENEA

יהודים ויקינגים קלטים גרמאנים באסקים כל העמים העתיקים

כך עובד ניתוח מקור ה- DNA

לצורך קבלת הדי-אן-איי מספיקה דגימת רוק. לקיחת הדגימה מבוצעת בהליך פשוט ונטול-כאב, שניתן לבצעו בבית. שלחו את הדגימות במעטפה שמצורפת לערכת לקיחת הדגימה.

הזמנת ערכה:

בטלפון, במייל או באתר

קבלת ערכה:

קבלת הערכה תוך כשבוע מיום ההזמנה

לקיחת דגימות:

מהבית, בקלות וללא כאבים

שליחת דגימות:

במעטפה המצורפת

תוצאה:

מקוון לאחר כ-6 - 8 שבועות

הזמינו בדיקת DNA
-30%