Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done Cart Cart
iGENEA
ייעוץ אישי

We are always happy to help you! Contact us via e-mail or Whatsapp.

If you would like us to call you back, please provide your phone number and how you can be reached. We will be happy to call you for a personal consultation.

info@igenea.com WhatsApp

עם המוצא אינקה - שושלת ומוצא גאוגרפי

מה ההיסטוריה של האינקה?

ניתן לתפוס את האינקה בסביבות 1200 באופן היסטורי באזור קוזקו בדרום פרו. השם "אינקה" נקשר במקור עם שבט או שבט מקומי או עם האליטה השלטת; רק מאוחר יותר הוא שימש כשם נפוץ.
באמצע המאה ה -15 החלו האינקה במדיניות כיבוש שיטתית, שהגיעה לשיאה בבניית המדינה הגדולה ביותר באמריקה הפרה-קולומביאנית. לבסוף, בסביבות 1500, גבולות האימפריה התארכו לפסטו (צפון אקוודור) ולקונצ'יסון (מרכז צ'ילה) בדרום. במערב היוו החוף השקט גבול טבעי. במזרח השטח הקיף את רוב בוליביה והגיע עד לארגנטינה.
למרות תרבות עירונית ומונומנטים האבן הידועים, תרבות האינקה הייתה תרבות כפרית ברובה, שבנוף תרבותי בן אלפי שנים התבסס על טכניקות חקלאיות, תרבותיות ושליטה, שחלקן פותחו במשך דורות, ורק אליטה קטנה מאוד ושלטת אריסטוקרטית אכלה. אורח חיים עירוני.
בני האינקה בנו את העיר מאצ'ו פיצ'ו במאה ה -15 בגובה של 2430 מטר על רכס בין פסגותיו של חויאנה פיצ'ו והר בעל אותו שם (מאצ'ו פיצ'ו) בהרי האנדים. העיר כללה 216 בנייני אבן שהיו ממוקמים על טרסות ומחוברים באמצעות מערכת מדרגות. מחקרים כיום מניחים כי העיר בימי הזוהר שלה יכולה להכיל ולספק עד 1,000 איש. תיאוריות שונות פותחו לגבי מטרתה של עיר זו. הממצא הארכיאולוגי מעיד על עיר מפותחת ופונקציונלית של פעם, בה חיו אנשים במשך זמן רב. לדוגמה, יש לה עדיין אספקת מים מתפקדת לחלוטין ומבנה ניקוז מפואר של מי גשמים.
אימפריית האינקה הושמדה על ידי הספרדים בשנת 1537. עד שנת 1650, אוכלוסיית דרום אמריקה פחתה בכ 14- מיליון, אולי בין 18-20 מיליון דולר, בעיקר השתמשה באמצעים דמוקידיים כמו השמדת עבודה וצפיפות לקרקעות עניות, בעוד שטבח רצחני עם נותר החריג. חברת האינקה הייתה מובנית באופן היררכי לחלוטין. בראשו עמד השליט המוחלט, אינקה סאפה, שסמכותו הבלתי מוגבלת הפכה לטקס מורכב. הכבוד היה תורשתי.

מה הייתה שפת האינקה?

אנשי האינקה קשורים לשפת קווצ'ואה. שפת האליטה נקראה "אינקה סימי" (שפת האצולה), זו של החקלאים והרועים "רונה סימי" (שפת הנבדקים). וריאנט השפה של אצולת האינקה יצא מכלל שימוש בהפגנתם הפוליטית של דובריהם.
שפות הקואצ'ואה המודרניות (עם יותר מ- 8.5 מיליון דוברים) קשורות לקוויצ'ואה הקלאסית, אך אינן שפות בנות.

איך נכתב האינקה?

האינקה השתמשו בפונט הקשר Quipu (Khipu) שרק ביטא מספרים, ואת דפוסי הטוקאפו, שנארגו לטקסטיל ואשר עדיין לא בטוחים אם זה היה פונט. מכיוון שלשידור מדויק של תוכן המידע של צ'יפה היה צריך להסתמך על המילה המדוברת של מתווך החדשות להסברים נוספים.

בירור עמי מוצא נוספים באמצעות iGENEA

יהודים ויקינגים קלטים גרמאנים באסקים כל העמים העתיקים

כך עובד ניתוח מקור ה- DNA

לצורך קבלת הדי-אן-איי מספיקה דגימת רוק. לקיחת הדגימה מבוצעת בהליך פשוט ונטול-כאב, שניתן לבצעו בבית. שלחו את הדגימות במעטפה שמצורפת לערכת לקיחת הדגימה.

הזמנת ערכה:

בטלפון, במייל או באתר

קבלת ערכה:

קבלת הערכה תוך כשבוע מיום ההזמנה

לקיחת דגימות:

מהבית, בקלות וללא כאבים

שליחת דגימות:

במעטפה המצורפת

תוצאה:

מקוון לאחר כ-6 - 8 שבועות

הזמינו בדיקת DNA
-30%