Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done Cart Cart
iGENEA
ייעוץ אישי

We are always happy to help you! Contact us via e-mail or Whatsapp.

If you would like us to call you back, please provide your phone number and how you can be reached. We will be happy to call you for a personal consultation.

info@igenea.com WhatsApp

עם המוצא יהודים - שושלת ומוצא גאוגרפי

מיהם היהודים?

יהודה וישראל הם שמות שיש להם מרכיבים גיאוגרפיים, פוליטיים, אתניים ותיאולוגיים בשינויים היסטוריים.
המונח "יהדות" מתאר לא רק את הדת היהודית, אלא גם את אתניות העם היהודי ואת כל סביבתו התרבותית, הפוליטית והפילוסופית, הן בישראל העתיקה והן בפזורה. הגדרה מוכרת, תופסת, של היהדות, עדיין חסרה בימינו, לא מעט משום שבתוך היהדות עצמה, בגלל הזרמים השונים - החל מהחרדים ועד היהדות הרפורמית - אין הבנה אחידה ביהדות. הדרך הטובה ביותר לתאר את המונח היא באמצעות ההלכה, ההלכה היהודית. כאן הרגע הדתי תמיד קשור לרעיון האתניות היהודית. יהודי הוא שאמו ממוצא יהודי.
הבדלים באמונה הדתית, מוצא תרבותי, אופי אתני ודימוי עצמי הופכים את התשובה לשאלה "מיהו יהודי?" מורכבת ובעייתית עבור רבים.

איך היה האתנוגנזה של היהודים?

על פי המסורת, ישראל הוקמה על ידי הבחירות או על ידי ליגת סיני כעם שמחויב באופן קולקטיבי לקיים את התורה. האל האחד, התורה כרצון הנגלה של ה ', עם ישראל האחד וארץ ישראל כתחום התוקף של התורה, מהווים מבנה איתן של אמונות דתיות בסיסיות.
ארכיאולוגיה הצליחה לזהות ולשחזר הרבה מאוד בעשורים האחרונים.
בני ישראל התגבשו בסוף המאה ה- 13 לפני הספירה. לפני הספירה כקבוצה מובחנת בהדרגה בכנען. מייד לפני זמן זה לא נמצאו עדויות ארכיאולוגיות מורגשות לנוכחות ישראלית במצרים. לדברי הארכיאולוג פינקלשטיין, היהודים לא הגיעו מבחוץ, אלא באופן אוטוכונטוני.
דייויד ושושלתו שלטו באזור מבודד, כפרי בפאתי, שם לא היה עושר רב ולא ממשל ריכוזי. היא גם לא חוותה ירידה פתאומית עם חולשה וחוסר מזל לאחר תקופה של עושר חסר תקדים. במקום זאת, היא עברה התפתחות ארוכה והדרגתית לאורך מאות שנים. מאות שנים לקח למלוכה ריכוזית ודת לאומית להתמקד בירושלים.
הקמת ממלכת ישראל הייתה תהליך שהתרחש בשני מישורים: כחלק מהתפתחויות ארוכות טווח באזור ההררי שהתרחשו לא יאוחר מתקופת הברונזה המאוחרת, וכתוצאה ישירה מהמצב הספציפי של המאה ה- 9 ותחילת המאה ה -8.
לאחר נפילת ממלכת ישראל הצפונית קמה יהודה מקהילת הרים מבודדת למדינה אמיתית שהשתלבה מקרוב בכלכלה האשורית. רק עם נפילת האימפריה הצפונית והעתקת מספר גדול של בני ישראל ליהודה התפתחה האידיאולוגיה הפן-ישראלית בדרום. זה הפיץ את רעיון העליונות והלגיטימיות הבלעדית של השושלת הדוידית ומקדש ירושלים באוכלוסייה המעורבת היהודית-ישראלית. עם נסיגת אשור מהאזור הורחבה אידיאולוגיה זו לכלל האוכלוסייה ולכל השטחים שנשלטו בעבר על ידי שתי הממלכות העבריות.
לאחר גירוש האליטה הישראלית בידי הבבלים בשנת 587 לפני הספירה יהדות חדשה התפתחה מהקשר החברתי של בני ישראל עם השומרונים, האדומים והכנעים ילידי הארץ בסביבה המרבית של יהודה. לאחר שהאליטה הישראלית חזרה ליהודה לאחר חצי מאה בגלות בבל, הייתה זהות יהודית ששונה מהמוצא של בני ישראל ההיסטוריים.
יש לראות את עזרא כמייסד היהדות. כי בסביבות 440 לפני הספירה כפר עזרא ונחמיה ביצעו רפורמה דתית בירושלים וביהודה. מעתה קיימת זהות יהודית ששונה מהאתניות של בני ישראל ההיסטוריים. בית הכנסת היה גם אתר המילה התפילה הראשונה בלבד, שנועדה בסופו של דבר להפוך את היהדות לבלתי תלויה בכת המקדש הירושלמי, שנהרס לבסוף בשנת 70 לספירה. מאותה תקופה ועד האמנציפציה במאה ה -19, היהדות התקיימה כאחדות של אומה ודת, כ"עם קדוש ". אחד היה עכשיו יהודי מבחינה אתנית ודתית.
מאז המאה השישית לפני הספירה היהודים הסתגלו לחיים בפזורה: הם מחפשים את הלכידות שלהם בינם לבין עצמם בדתם ובמסורותיהם, ובו בזמן מסתגלים גמישות לסביבתם השפה השונה. יהודים בפזורה בדרך כלל רב לשוניים, בנוסף למסורות היהודיות, מכירים את מנהגיה ומנהגיה של אוכלוסיית הרוב סביבם.

כיצד מגדירים יהודים?

על פי החוק הרבני, ההלכה, יהודי הוא כיום שנולד לאם יהודייה או שמתגייר כראוי ליהדות. מעמדו של האב אינו רלוונטי לחלוטין. אם מישהו נולד יהודי או מתגייר כראוי ליהדות, מעמד זה יישאר לנצח אחרי ההלכה. אם יהודי רפורמי או יהודי שמרני לא יכול להוכיח אם יהודייה או גיור אורתודוקסי, הוא "לא יהודי" עבור יהודים אורתודוכסים.
ממשלת ישראל משתמשת בהגדרה הדומה לזו של ההלכה כדי לזהות יהודי, אך היא משלימה אותה (במטרה להדיר נוצרים יהודים): כל מי שאינו מכיר דת אחרת פרט לדת היהודית, וכאן הכרה בדת לאום יהודי (נפרד מאזרחות ישראלית!).
ביהדות הרפורמית, עד לכינונה של ציונות לאחר 1967, הובנה רק שייכות דתית יהודית תחת היהדות, ואילו בחוגים הציוניים-חילוניים הובנה משמעותה אתנית או לאום גרידא.
מכיוון שהיהודים חיים בכל העולם, הם אימצו אתניות, תרבויות ומסורות שונות. עם זאת, כולם מרגישים איכשהו קשורים לישראל, רואים את עצמם מאוימים על ידי אנטישמיות, ולאלה שנשארו נאמנים יש קשר רוחני לתורה המשותפת.

מהן הקבוצות העיקריות בקרב היהודים?

יש שלוש קבוצות עיקריות של אוכלוסיות יהודיות: יהודים מזרחיים, ספרדים ואשכנזים.
A) הספרדים מגיעים מחצי האי הפירנאים (ספרד, פורטוגל). שפת האם שלה היא לאדינו (ספרדית יהודית). בשנת 1492 החלה יציאתם הגדולה של הספרדים. הם נלקחו בבלקן ובהולנד.
B) בימי הביניים שימשו בדרך כלל האשכנזים להתייחס ליהודים במרכז אירופה (גרמניה, צרפת, אנגליה). בין השנים 1050 - 1300 שלטו היהודים במדינות דוברות גרמנית על פי תרבותם ותרבותם. שפת האם שלה היא יידיש. אולם מספר הקבוצות האתניות האשכנזיות כיום גדול משמעותית ממספר דוברי היידיש.
C) כל קבוצות האוכלוסייה היהודית שאינן ספרדיות או אשכנזיות מכונות יהודיות מזרחיות. ניתן למצוא את קבוצות ההתיישבות שלהן ממרוקו במערב ועד איראן במזרח, מג'ורג'יה בצפון ועד תימן בדרום. יהודי המזרח דוברים מגוון רחב של שפות: יהודי-מרוקאי, יהודי-טג'יק ובוכרי, יהודי-טטרי ואחרים. אלה שפות היתוך. בסך הכל, יהודים מזרחיים סבלו פחות מהאנטישמיות של עמי הקשר שלהם מאשר הספרדים ובמיוחד האשכנזים.

אילו שפות דוברים היהודים?

בערך 7.5 מיליון שפות יהודיות מדברים על 14 מיליון היהודים ברחבי העולם. עברית (עברית חדשה) היא השפה היהודית עם הכי הרבה דוברים (5.1 מיליון). כשני מיליון יהודים דוברים יידיש, רובם גרים בארצות הברית (1.25 מיליון). שפות יהודיות אחרות הן יהודי-מרוקאי (270,000), יהודי-עירקי או יהודו (120,000), יהודי-ספרדי או לאדינו (117,000) ועוד מספר רב של גרסאות שפה אזוריות אחרות המדוברות על ידי המזרח.

בירור עמי מוצא נוספים באמצעות iGENEA

יהודים ויקינגים קלטים גרמאנים באסקים כל העמים העתיקים

כך עובד ניתוח מקור ה- DNA

לצורך קבלת הדי-אן-איי מספיקה דגימת רוק. לקיחת הדגימה מבוצעת בהליך פשוט ונטול-כאב, שניתן לבצעו בבית. שלחו את הדגימות במעטפה שמצורפת לערכת לקיחת הדגימה.

הזמנת ערכה:

בטלפון, במייל או באתר

קבלת ערכה:

קבלת הערכה תוך כשבוע מיום ההזמנה

לקיחת דגימות:

מהבית, בקלות וללא כאבים

שליחת דגימות:

במעטפה המצורפת

תוצאה:

מקוון לאחר כ-6 - 8 שבועות

הזמינו בדיקת DNA
-30%