Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
ייעוץ אישי

We are always happy to help you! Contact us via e-mail or Whatsapp.

If you would like us to call you back, please provide your phone number and how you can be reached. We will be happy to call you for a personal consultation.

info@igenea.com WhatsApp
למדו על ההיסטוריה שלכם
DNA ניתוח שורשים
"להיות חלק מהסיפור שאחרת קראת רק בספרים."
"לא ידעתי שאבות אבותיי מגיעים מכל כך הרבה מדינות."
"אני מרגיש בבית במדינות רבות. עכשיו אני יודע למה."
"להיות חלק מהסיפור שאחרת קראת רק בספרים."
"לא ידעתי שאבות אבותיי מגיעים מכל כך הרבה מדינות."
"אני מרגיש בבית במדינות רבות. עכשיו אני יודע למה."

יגלה לך את המוצא DNA-Explorer

גלה את מקורך

בדיקת הדנא אקספלורר תגלה לכם את מוצאם של כל אבות אבותיכם, במיקום על גבי מפת העולם. גלו את אזורי המוצא שלכם לפי אחוזים. התוצאה תציג בפניכם את הרכב אזורי המוצא שלכם.

התוצאה מראה את הרכב המוצא שלך לפי אזור.

בדיקת הדנ"א אקספלורר עשויה גם לסייע בידכם למצוא קרובי משפחה בכל דרגת קרבה. התוצאה המקוונת תכלול את כתובות הדוא"ל של קרוביכם, מידע שיסייע לכם ליצור עמם קשר בדרך מהירה ופשוטה.

כך עובד ניתוח מקור ה- DNA

הזמנת ערכה:

בטלפון, במייל או באתר

קבלת ערכה:

קבלת הערכה תוך כשבוע מיום ההזמנה

לקיחת דגימות:

מהבית, בקלות וללא כאבים

שליחת דגימות:

במעטפה המצורפת

תוצאה:

מקוון לאחר כ-6 - 8 שבועות

איך נראית התוצאה של ניתוח מקור ה- DNA?

תוצאות הבדיקה יישלחו בכתב ובאופן מקוון. הנה תוצאה לדוגמא.

כיצד אוכל להזמין ניתוח שושלת DNA למישהו אחר?

כדי להזמין ולשלם עבור מישהו אחר, יש להזין את כתובתו בעת ההזמנה ואנו נשלך את הערכה ישירות אליו. ניתן גם להזמין בטלפון או במייל.

האם קשה לקחת דגימה לבדיקת ה- DNA?

לא. דגימת רוק פשוטה מספיקה כדי להשיג די-אן-איי. לקיחת הדגימות היא פשוטה, ללא כאב וניתן לבצעה בבית. הערכה כוללת הנחיות מפורטות.

כמה זמן יש לי גישה למאגר ה- DNA הגנאלוגי?

הגישה למאגר המידע היא ללא הגבלה ויהיה ניתן לחפש קרובי משפחה לאורך כל החיים. כל התאמה חדשה תתווסף לרשימתך. צאצאיך יוכלו גם ליהנות מגישה זו ולהמשיך להשלים את אילן היוחסין שלכם. הגישה המקוונת שלך לעולם לא תימחק אלא אם תבקש זאת.

אני גנאלוג וכבר אספתי המון חומר. מה עוד אני מקבל ממבחן כזה?

גם גנאלוגים מנוסים יכולים להפיק תועלת מבדיקה גנאלוגית של DNA. מסמכים המשמשים למחקר אילן היוחסין לא תמיד הונפקו בצורה נכונה ומלאה. מלחמות, מהומות או אסונות טבע גרמו לאינספור מקרים בהם רשומות כאלה אינן קיימות יותר. בתקופות קודמות עדיין לא נוצרו מסמכים כאלה והיה עד כה בלתי אפשרי לשחזר יחסי משפחה עד לתקופה זו. בדיוק כאן בדיקה גנאלוגית של DNA יכולה לעזור: על ידי השוואה בין אנשים שונים ניתן לבדוק את הקשר ביניהם. כך ניתן למזג ענפים שונים של אילן היוחסין, לאשר או להפריך השערות ואגדות המשפחה ולהתקדם במחקר במאות שנים בהם לא קיים תיעוד בכתב.

האם אני זקוק לדגימת השוואה לצורך בדיקת DNA?

לא. דגימת הרוק הייחודית שלך מספיקה לבדיקה גנאלוגית של DNA. על ידי השוואה בין פרופיל ה- DNA שלך לכל הפרופילים של האנשים הנמצאים במאגר המידע, ניתן לגלות קרבה משפחתית.

הזמנת ניתוח שורשים ב-iGENEA

הזמן את ניתוח המקור שלי מ- EUR 179