Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
ייעוץ אישי

We are always happy to help you! Contact us via e-mail or Whatsapp.

If you would like us to call you back, please provide your phone number and how you can be reached. We will be happy to call you for a personal consultation.

info@igenea.com WhatsApp

פרופיל ה-DNA של הצאר האחרון

האם אתה קשור לצאר ניקולאי השני מרוסיה?

גלה עכשיו עם ניתוח מוצא DNA מ-iGENEA!

פרופיל ה-DNA של משפחת המלוכה הרוסית

ביולי 1991 הוצאו שרידים מקבר אחים מחוץ ליקטרינבורג, רוסיה. על ידי ניתוח ה-DNA המיטוכונדריאלי, ניתן היה לשייך את הגופות הללו לבני הרומנובים, המשפחה הצארית הרוסית האחרונה שנורו ביולי 1918.
הצאר ניקולאי השני השתייך להפלוגרופ T בקו האם ולקבוצת ההפלוגה R1b בקו האבהי.

  • קו השושלת הזכרי

   iGENEA Famous-Gene

   199במקום 229 EUR
   הזמנה
 • קו השושלת הנקבי

  iGENEA Famous-Gene

  349במקום 379 EUR
  הזמנה

Links:

פרופילם של אנשים מפורסמים אחרים

אלברט איינשטיין אלביס פרסלי צ'ה גווארה אווה לונגוריה בונו כל ה אנשים המפורסמים

כמה זמן לוקח ניתוח שושלת DNA?

נדרשים כשישה עד שמונה שבועות ממועד קבלת הדגימות עד שהתוצאות הראשונות יהיו זמינות. בהתאם לבדיקה, אלו יהיו התוצאות הסופיות או יבוצעו ניתוחים נוספים.

כיצד אוכל להזמין ניתוח שושלת DNA למישהו אחר?

כדי להזמין ולשלם עבור מישהו אחר, יש להזין את כתובתו בעת ההזמנה ואנו נשלך את הערכה ישירות אליו. ניתן גם להזמין בטלפון או במייל.

כך עובד ניתוח מקור ה- DNA

לצורך קבלת הדי-אן-איי מספיקה דגימת רוק. לקיחת הדגימה מבוצעת בהליך פשוט ונטול-כאב, שניתן לבצעו בבית. שלחו את הדגימות במעטפה שמצורפת לערכת לקיחת הדגימה.

הזמנת ערכה:

בטלפון, במייל או באתר

קבלת ערכה:

קבלת הערכה תוך כשבוע מיום ההזמנה

לקיחת דגימות:

מהבית, בקלות וללא כאבים

שליחת דגימות:

במעטפה המצורפת

תוצאה:

מקוון לאחר כ-6 - 8 שבועות

הזמנת ניתוח שורשים ב-iGENEA

הזמן את ניתוח המקור שלי מ- EUR 179