Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
ייעוץ אישי

(Israel)052 666 72 26

info@igenea.com WhatsApp

חקר יוּחסין

תשעה מכל עשרה גֶנֶאָלוגים בוחרים ב-iGENEA לצורכי חקר יוּחסין

iGENEA מציעה מגוון כלים לצורכי חקר יוּחסין. באמצעות בדיקת הדי-אן-איי שלנו תוכלו לא רק לאתר קרובי משפחה בכל רחבי העולם, אלא גם להשוות בין ענפים נפרדים באילן היוּחסין שלכם באמצעות פרויקט שם משפחה או פרויקט אזור ולגלות את התפוצה הגאוגרפית והשורשים של משפחתכם.

גם גֶנֶאָלוגים מנוסים יכולים להפיק תועלת מבדיקת גֶנֶאָלוגיית די-אן-איי. יומני רישום של כנסיות, ומסמכים אחרים ששימשו לצורכי חקר אילן היוּחסין, אינם בהכרח מקיפים או חפים משגיאות. מלחמות, מהומות ואסונות טבע הובילו במקרים רבים מספור להיעדרם של תיעודים מעין אלו. בעבר לא נוצרו כלל מסמכים מסוג זה, ועד כה היה זה בלתי-אפשרי להתחקות אחר יחסי קרבה משפחתית הנמשכים עד ימים אלו.

בדיוק זהו המקום שבו בדיקת גֶנֶאָלוגיית די-אן-איי יכולה לעזור: באמצעות ההשוואה עם אנשים שונים תוכלו לוודא את הקרבה המשפחתית ביניכם לבינם. כך תוכלו לאחד בין ענפים שונים באילן היוּחסין שלכם, לאשש או להפריך השערות ומיתוסים משפחתיים ולהתקדם במחקרכם למאות שלא נותר מהן תיעוד בכתב.

בעזרת iGENEA תוכלו לאתר "בני-דודים גנטיים", כלומר אנשים אשר להם ולכם אבות משפחה משותפים. מסד הנתונים שלנו - הגדול בעולם - כולל יותר מ-700,000 איש. ניתן לקבוע קרבה משפחתית גנטית גם לבני משפחה קרובים, כלומר כאלו החולקים אתכם אב משפחה משותף שחי לפני מאות רבות.

כך עובד ניתוח מקור ה- DNA

לצורך קבלת הדי-אן-איי מספיקה דגימת רוק. לקיחת הדגימה מבוצעת בהליך פשוט ונטול-כאב, שניתן לבצעו בבית. שלחו את הדגימות במעטפה שמצורפת לערכת לקיחת הדגימה.

הזמנת ערכה:

בטלפון, במייל או באתר

קבלת ערכה:

קבלת הערכה תוך כשבוע מיום ההזמנה

לקיחת דגימות:

מהבית, בקלות וללא כאבים

שליחת דגימות:

במעטפה המצורפת

תוצאה:

מקוון לאחר כ-6 - 8 שבועות

Ralf Moritz, חוקרי יוּחסין מסקסוניה התחתונה, גרמניה

"תוך חודש התגלה לי ששם משפחתי הסקוטי המקורי היה מוריסון."

עוד על הסיפור הזה

Dieter Finkhäuser, גֶנֶאָלוגים חובבים מגרמניה

"מבחינתי זה היה הסיכוי האמיתי היחיד להתחקות אחר עקבות עד למאה ה-17."

עוד על הסיפור הזה

הזמנת ניתוח שורשים ב-iGENEA

הזמן את ניתוח המקור שלי מ- EUR 179