iGENEA Expert

באמצעות iGENEA Expert Test תיהנו מחבילה מקיפה באיכות וכושר הבחנה מרביים. בנוסף לתוצאות ניתוח די-אן-איי בכושר הבחנה מרבי תקבלו גם סיוע מדויק ככל האפשר בפרשנות.

ה-iGENEA Expert היא בדיקת הדי-אן-איי הגֶנֶאָלוגית המקיפה ביותר שהמדע מאפשר לבצע בימינו.

לצורך ניתוח השורשים תיקבע תת-הקבוצה המדויקת של הקבוצה המשותפת (Haplogroup)‏‏, עם המוצא בעת העתיקה ואזור המוצא שלכם. מידע זה יימסר לכם הן עבור קו השושלת הנקבי הטהור והן עבור קו השושלת הזכרי הטהור שלכם. הבדיקה כוללת בנוסף גם את ה-DNA-Explorer, שבאמצעותה תוכלו לברר מהם השורשים של כל אבות משפחתכם, באחוזים ולפי אזורים.

יימסרו לכם ממצאים בכתב, כולל תעודה. התוצאות המקוונות האישיות יכללו שלוש רשימות של קרובי משפחה גנטיים בקו השושלת הזכרי הטהור, בקו השושלת הנקבי הטהור ובכל יתר קווי השושלת. הדבר יאפשר לכם ליצור קשר בדואל עם בני-הדודים הגנטיים שלכם ובאופן זה להרחיב את הידוע לכם על שורשיכם.

לצורך קביעת קו השושלת הנקבי יבוצע ניתוח מלא של הדי-אן-איי המיטוכונדריאלי (mtDNA). לצורך קביעת קו השושלת הזכרי ינותחו 500 סמני STR 10.000.000 סמני סניפ (SNP) של כרומוזום ה-Y. כמו כן ייבדקו במסגרת DNA-Explorer כ-710,000 סניפ (Single-nucleotide polymorphism), בגושים רציפים על הכרומוזומים 1 עד 22 וכן X.

Please fill in the order form in English using Latin characters.

Order iGENEA Expert for EUR 1299

» Order iGENEA Basic

» Order iGENEA Premium

For any questions on a product or on the ordering process, we are at your disposal by email or phone +41 43 817 13 91Invoice

 

ייעוץ אישי

נשמח לעמוד לרשותכם באופן אישי ולהעניק לכם ייעוץ מקיף. ניתן להשיג אותנו בטלפון או בדואל.

Caro Barkan

קארו ברקן היא אחד המומחים המובילים בתחום של גֶנֶאָלוגית DNA. נציגת החברה בישראל.

Roman Scholz

רומן שולץ, מוסמך במשפטים, הוא אחד המומחים המובילים בתחום של גֶנֶאָלוגית DNA

052 666 72 26
 
E-Mail:info@igenea.com