Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
ייעוץ אישי

We are always happy to help you! Contact us via e-mail or Whatsapp.

If you would like us to call you back, please provide your phone number and how you can be reached. We will be happy to call you for a personal consultation.

info@igenea.com WhatsApp

פרויקטים של iGENEA

בפרויקטים שלנו אנו מדגישים תגליות חדשות ומעניינות במיוחד בתחום הגנאלוגיה של ה- DNA. אנו בוחנים את מקורותיהם של אנשים מפורסמים ומשפחות אצילות. בנוסף, ישנם כיום מעל 7,000 פרויקטים של שם משפחה בבסיס הנתונים שלנו.

פרויקט ה- DNA של בורבון: האם אתם צאצאי ממלכי צרפת וספרד?

יש אגדות על ילדים לא לגיטימיים של גברים מבורבון. לראשונה, iGENEA מציעה אפשרות לסקור סיפורים אלה בעזרת בדיקת DNA. בפרויקט הנוכחי אנו מחפשים קרובי משפחה חיים נוספים למשפחה אצילית זו.

מידע נוסף

הזמן את ניתוח המקור שלי מ- EUR 179

פרופיל ה- Y-DNA של נפוליאון

מאז תחילת 2010, iGENEA חיפשה אחר צאצאים גברים ממשפחת נפוליאון בונפרטה ומבצעת השוואות DNA עם פרויקט עולמי נרחב. כעת פורסם פרופיל ה- Y-DNA של נפוליאון. השווה את עצמך!

מידע נוסף

פרויקט ה- DNA של תותנקהמון

iGENEA מפרסם באופן בלעדי את פרופיל ה- Y-DNA של טוטנקהמון ומחפש אחר קרוביה החיים האחרונים באירופה. השווה את הפרופיל שלך עם פרעה האגדי וקבל את המחיר בחזרה למבחן שלך אם אתה מסכים איתו!

מידע נוסף

פרויקטים המשפחה

פרויקט שם משפחה בודק האם גברים עם שמות משפחה זהים או דומים קשורים ביולוגית.

מידע נוסף

אנשים מפורסמים

השווה פרופיל DNA משלך לפרופיל של אנשים מפורסמים. אולי אתה קשור לצאר ניקולאס רומנוב, צ'ה גווארה או ג'ינגיס חאן?

מידע נוסף

גן הלוחמים

גן הלוחמים (וריאציה גנטית MAOA-L) מסוגל להגדיל את הנכונות של גברים ליטול סיכונים ובו-זמנית גם לאפשר להם להעריך טוב יותר את סיכויי הצלחה שלהם במצבים גורליים. גן הלוחמים עשוי לגרום גם להתנהגות אימפולסיבית ואגרסיבית.

מידע נוסף

כך עובד ניתוח מקור ה- DNA

לצורך קבלת הדי-אן-איי מספיקה דגימת רוק. לקיחת הדגימה מבוצעת בהליך פשוט ונטול-כאב, שניתן לבצעו בבית. שלחו את הדגימות במעטפה שמצורפת לערכת לקיחת הדגימה.

הזמנת ערכה:

בטלפון, במייל או באתר

קבלת ערכה:

קבלת הערכה תוך כשבוע מיום ההזמנה

לקיחת דגימות:

מהבית, בקלות וללא כאבים

שליחת דגימות:

במעטפה המצורפת

תוצאה:

מקוון לאחר כ-6 - 8 שבועות

הזמנת ניתוח שורשים ב-iGENEA

הזמן את ניתוח המקור שלי מ- EUR 179