Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done Cart Cart
iGENEA
ייעוץ אישי

We are always happy to help you! Contact us via e-mail or Whatsapp.

If you would like us to call you back, please provide your phone number and how you can be reached. We will be happy to call you for a personal consultation.

info@igenea.com WhatsApp

בטיחות ואחריות

מדיניות הפרטיות של iGENEA

ב- iGENEA, האיכות, האמינות, ההגנה והביטחון של הנתונים שלך היא בראש סדר העדיפויות שלנו. לכן אנו מעבדים ומאחסנים את הנתונים שלך בקפדנות בהתאם לדרישות חוק הגנת המידע השוויצרי (DSG). אנו מתחייבים בכל עת כי חשבונך והפרטים האישיים שלך מאובטחים ומוגנים על ידי הצפנה מרובה.

כל הבדיקות נערכות במעבדה המובילה בעולם המאושרת על ידי CLIA ומוסמכת CAP. המעבדה אינה מקבלת מאתנו את שמך או כל מידע אישי אחר. מנגנון אבטחה זה מגן עוד יותר על הנתונים שלך מכיוון שהמעבדה לעולם אינה יכולה לשייך את נתוני ה- DNA של האדם.

אחריות

iGENEA מבטיח לך הפעלה מחדש בחינם של הבדיקה שהזמנת אם היא נכשלת מכל סיבה שהיא (למשל בגלל פגמים בחומר הדגימה שנשלח).

אמינות הנתונים

קביעת המקור הגנטי שלך (Haplogroup ו- עם המוצא), על בסיס הניתוח המדעי בתחומי הגנטיקה והאנתרופולוגיה. מוטציות DNA מסוימות (סמנים) מגדירות את האוכלוסיות השונות. פרופיל ה- DNA שלך מאפשר לנו לזהות לאילו אנשים פרימיטיביים אתה שייך. כל ידע מדעי חדש בתחומים אלה משלים את הנתונים הקיימים, כך שאנו תמיד מתעדכנים במדע העדכני ביותר.

לחיפוש קרובי משפחה פרופיל ה- DNA שלך מושווה במאגר המידע שלנו עם פרופיל ה- DNA של כל האנשים האחרים. זה יראה לך מי מתאים לך גנטית. "בני הדודים הגנטיים" האלה חולקים איתך אב משותף. תלוי במידת ההתאמה הגנטית, זהו קרוב משפחה קרוב יותר או רחוק יותר. בתוצאה המקוונת, תוכלו למצוא גם טבלה לחישוב דרגת הקשר.

עדכון הנתונים

כל נתוני בסיס הנתונים מתעדכנים מדי יום ומותאמים להתפתחויות המחקר האחרונות. שינויים במלוא המרחב או תגליות חדשות נלקחים בחשבון באופן מיידי ומותאמים לכל הלקוחות הקיימים.