Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
ייעוץ אישי

We are always happy to help you! Contact us via e-mail or Whatsapp.

If you would like us to call you back, please provide your phone number and how you can be reached. We will be happy to call you for a personal consultation.

info@igenea.com WhatsApp

פרויקטי שמות משפחה

לחצו על אחת האותיות כדי להציג את כל פרויקטי שמות המשפחה שמתחילים באות זו.

A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z

פרויקט שם משפחה הוא הזדמנות טובה לשלב בין חקר היוּחסין המסורתי לבין גֶנֶאָלוגיית די-אן-איי. בפרויקטי שמות משפחה נבדק האם אנשים בעלי שם משפחה זהה או דומה קרובים זה לזה מבחינה ביולוגית. הדבר מועיל בראש ובראשונה כאשר אבות המשפחה המשותפים חיו בתקופה שבה כבר נעשה שימוש בשמות משפחה, אולם ללא תיעוד כתוב שלהם. לאורך השנים, וכן עקב הגירה, שמות משפחה יכולים להשתנות במידה כה רבה, עד שלא ניתן יהיה עוד להבחין במוצאם המשותף: למשל Howery ו-Hauri.

בעזרת פרויקטי שמות המשפחה תוכלו לאתר אנשים אשר להם ולכם אבות משפחה משותפים, ולקיים איתם חילופי מידע (למשל אילן היוּחסין). כך תוכלו להגדיל תוך זמן קצר את כמות הפרטים הידועים בהיסטוריה המשפחתית. ולהפך: תוכלו גם לשלול את האפשרות לקרבת משפחה ביניכם לבין אנשים ששמם זהה לשמכם.

הפתיחה של פרויקט שם משפחה וההצטרפות אליו אינן כרוכות בתשלום, בתנאי שיצרתם פרופיל כרומוזום Y. שלחו לנו הודעת דואל הכוללת את שם המשפחה שבו ברצונכם להשתמש עבור הפרויקט, לרבות כל הווריאציות המותרות בפרויקט. בנוסף נהיה זקוקים גם לכתובת הדואל ולשם מנהל הפרויקט, וכן לשפות שבהן ניתן יהיה להשתמש בפרויקט. הפרויקט יפורסם באתר האינטרנט מיד לאחר שנקבל את כל הנתונים.