Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
ייעוץ אישי

We are always happy to help you! Contact us via e-mail or Whatsapp.

If you would like us to call you back, please provide your phone number and how you can be reached. We will be happy to call you for a personal consultation.

info@igenea.com WhatsApp

פרויקט שם המשפחה GANDER

תיאור:

פרויקט ה- GANDER DNA מברך את כל המשתתפים. התחלתי את פרויקט ה- DNA הזה בשנת 2007 בכוונות טובות אם כי בתחילה אנוכיות - רציתי להוכיח / להפריך אם סבי GANDER באמת נולד GANDER או לא (בהתחשב בכך שלא הצלחתי להתחקות אחר תעודת הלידה שלו). כדי לקצר סיפור ארוך, נראה שעכשיו הוא היה 'מאומץ' (וזה היה זמן לפני שהיה כל אימוץ חוקי). אמנם זה לא הפחית את העניין שלי בגנאלוגיה GANDER / GANDAR המסורתית, אבל עכשיו בחרתי לא לערב את עצמי עוד יותר בפרויקט ה- DNA הזה. אני משאיר אותו פתוח משתי סיבות: 1. אני מבין שיהיה זול יותר עבור כל GANDER / GANDER להשיג בדיקת DNA באמצעות פרויקט זה מאשר אם פרויקט זה לא היה קיים. ו 2. לפרסם עבור כל חוקר GANDER / GANDAR העשוי להיות מעוניין לקחת את פרויקט ה- DNA ובאמת לתת לו את הזמן הראוי לו. התנאי היחיד שהייתי מציב לכך הוא נכונות לעבוד איתי כיוון שאעבוד בשיטות הגנאלוגיות המסורתיות יותר! אני עדיין מאמין שלבדיקות DNA יש עתיד ככלי למחקר גנאלוגי, אבל פשוט אין לי את החשק, או את הזמן, לעשות את זה לצדק. אנא שלח לי דוא"ל אם אתה מעוניין Des Gander, נובמבר 2009 שמות המשפחה בפרויקט DNA זה נחקרים כחלק ממחקר GANDER (& GANDAR) בשם אחד . תוכל ללמוד עוד על מחקר זה בשם אחד על ידי ביקור באתר האינטרנט שלו בכתובת www.gander-name.info , או על ידי פנייה אליי, Des Gander, מנהל הקבוצה, בכתובת gander@one-name.org . (יש גם עמוד פרופיל באתר GANDER (& GANDAR) בשם גילדה של מחקרי שם אחד - ראה one-name.org/profiles/gander.html .)

חברים:

4

שמות נוספים בפרויקט

GANDAR, GANDER

הצטרפות לפרויקט שם המשפחה GANDER

אם ברצונכם להצטרף לפרויקט שם המשפחה GANDER, הזמינו כאן את הבדיקה המבוקשת.

הזמן את ניתוח המקור שלי מ- EUR 179