Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
ייעוץ אישי

We are always happy to help you! Contact us via e-mail or Whatsapp.

If you would like us to call you back, please provide your phone number and how you can be reached. We will be happy to call you for a personal consultation.

info@igenea.com WhatsApp

פרויקט שם המשפחה Gilmore

תיאור:

בדיקת DNA היא אחד הכלים החזקים ביותר העומדים לרשות גנאלוגים. דנ"א יכול לשבור קירות לבנים כאשר שום דבר אחר לא יכול לעשות זאת גם כאשר הראיות התיעודיות מתנגשות או שובל הנייר מסתיים. תוצאות בדיקת ה- DNA מסייעות לגנאלוגים לאמת את מוצאם מצד אביהם, אבי אביו? פרויקט ה- DNA של גילמור הוא לאפשר שימוש בבדיקות DNA של כרומוזומי Y ככלי לחקר היסטוריה משפחתית. מכיוון שכרומוזומי Y עוברים רק מאב לבן, התורם חייב להיות זכר ממוצא בקו האבהי. נקבות שרוצות לבדוק את קו האבהות הישיר שלהן יכולות לקרוב לקרוב משפחה עם שם משפחה זה בדיקת סמן Y-DNA. ה- DNA של גילמור יסייע למשתתפים בחיפוש ההיסטוריה המשפחתית.

חברים:

78

שמות נוספים בפרויקט

Gillmore, Gilmer, Gilmore, Gilmour

הצטרפות לפרויקט שם המשפחה Gilmore

אם ברצונכם להצטרף לפרויקט שם המשפחה Gilmore, הזמינו כאן את הבדיקה המבוקשת.

הזמן את ניתוח המקור שלי מ- EUR 179