Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
ייעוץ אישי

We are always happy to help you! Contact us via e-mail or Whatsapp.

If you would like us to call you back, please provide your phone number and how you can be reached. We will be happy to call you for a personal consultation.

info@igenea.com WhatsApp

פרויקט שם המשפחה Goodlove/Godlove/Got

תיאור:

ה- DNA של Goodlove, הפלוטיפ של כהן מודל והקשר שלנו לכוהנים. משפחות גודלב שהיו הקדומות הקדומות ביותר שהיו ידועות קודם לכן היו קונרד גודלב, יליד 1793, בגרמניה או בפנסילבניה על פי המסורת המשפחתית הנוצרית שלנו. עד כה לא היה ידוע עוד על אבותיו. בשנת 2006, ג'רול לי גודלב עשה בדיקת DNA כדי לראות אם יש התאמה לאב קדמון חשוד בגודלב בשם פרנסיס גודלב בדרך של צאצא של גודלב בשם ריי גודלב. דברי אבותי אלי לפני שקיבלתי את תוצאות הבדיקה היו, אני חושב שאנחנו הולכים לפתוח כאן קופסת תולעים. דבריו היו נבואיים. הדנ"א של גארי גודלב תואם את הפלוטיפ של כהן מודאל. הדנ"א של ריי גודלב וגארי גודלב לא התאים, אך שניהם היו מהפוטיפ של כהן דגם. מה שאומר ששניהם חלקו אב קדמון קודם אך לא את פרנסיס גוטלוב כפי שתאוריה קודמת. לשניהם מוצא יהודי והם נובעים ממשפחת הכהונה היהודית של אהרון, אחיו של משה. ה- DNA של ג'רול לי גודלב הוא התאמה מדויקת של 12 סימני Y ל- DNA לגברים. אף אחד מהגברים הללו אינו חלק מהעץ המשפחתי הנוכחי של משפחתנו. בכרומוזום הגברי, אם אתה תואם אדם אחר בדיוק בתריסר סמנים, תופעה נדירה, אלא אם כן אתה קרוב זה לזה, יש לך סיכוי של 99 אחוז לשתף מוצא משותף. [1] הרשימה הזו הולכת וגדלה. אלוהים מקיים את הבטחותיו שלא נישאר מפוזרים. הסוף הוא הגאולה, וחלקו בית מקדש מתפקד. אנו רואים כעת שהגלות נגמרת. הרב יא? עקוב קליינעם: מרכז לכהנים בירושלים. ה- DNA תואם אך השמות לא, וזה מכיוון שבמהלך ההיסטוריה המוקדמת אנשים לא השתמשו בשמות משפחה וכאשר הם בחרו בהם, כולם בחרו שמות משפחה שונים מאלה של שאר בני משפחותיהם המורחבות. מכיוון שמשפחות כוהנות יהודיות שומרות על שושלות יוחסין ומודדות ירידה, באופן ייחודי מאבות לבנים, חוקרי DNA מוקדמים נסעו לדוג בקרב משפחות כוהנים ידועות כדי לראות אם קיימים דפוסים גנטיים נפוצים בכרומוזום Y. וואלה. הם מצאו 12 סמנים שהיו משותפים כמעט לכל משפחות הכהונה היהודיות וכמעט לאף אחד אחר בעולם. אלה 12 הסמנים שיש לאביך. ראסל קלארק ליפטון (התאמת DNA) אתה שואל כיצד גברים יהודים יודעים אם הם כהנים או לא. כהן מתרגם מילולית ככומר בעברית. בכל פעם שאתה קורא את המילה כומר בברית הישנה, אתה יכול להיות די בטוח שהמקור הוא

חברים:

14

שמות נוספים בפרויקט

Cutliff, Cutloaf, Cutlofe, Cutloff, Cutlove, Cutlow, Godlib, Godlof, Godlop, Godlove, Goodfriend, Goodlove, Gotleb, Gotlib, Gotlob, Gotlobe, Gotloeb, Gotthilf, Gottlieb, Gottlob, Gottlober, Gottlow, Gutfrajnd, Gutlove, however, TEBBETS, TEBBETT

הצטרפות לפרויקט שם המשפחה Goodlove/Godlove/Got

אם ברצונכם להצטרף לפרויקט שם המשפחה Goodlove/Godlove/Got, הזמינו כאן את הבדיקה המבוקשת.

הזמן את ניתוח המקור שלי מ- EUR 179