Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
ייעוץ אישי

We are always happy to help you! Contact us via e-mail or Whatsapp.

If you would like us to call you back, please provide your phone number and how you can be reached. We will be happy to call you for a personal consultation.

info@igenea.com WhatsApp

פרויקט שם המשפחה Paikin

תיאור:

פרויקט הגניאלוגיה של פייקין הועבר וניתן למצוא אותו בכתובת: http://www.paikin-family.info/ - זהו האתר הישן שלא עודכן זה שנים. אך כעת הוא מתעדכן ושוחזר. זו עבודה בעיצומה, כך שהאתר הישן יצטרך לעשות לעת עתה. מטרת פרויקט ה- DNA של פייקין היא לסייע במחקר הגנאלוגיה ולימודי היסטוריה משפחתית של אלה ששמו פייקין (וכתיביות שונות), והוא בהיקף עולמי. פרויקט גניאלוגיית פייקין הוא בן 10 וכעת לאחר מחקר מקיף נמצאו כמה סניפי פייקין (עם כ -3,000 שמות) ואשר קישר בין כמה ענפי פייקין וחשף קישורים אפשריים אחרים. בשל איותי השם כמו גם שינויי השמות לאורך השנים ומעבר לגבולות ישנם אנשים שאינם ניתנים לזיהוי בוודאות ולכן אינם יכולים להיות מקושרים לאחד מענפי פייקין הידועים כיום. האב הקדום הידוע ביותר נולד בסביבות 1748 ומה שחשוב יותר הוא העובדה ששמו של פייקין נמצא לפני שמות המשפחה הוחלו באזור בו נמצאים רוב הפאיקינים המוקדמים: בלארוס, לטביה וליטא. לכן יש להניח כי כל הפאיקינים קשורים זה לזה. שביל הנייר מוצה כעת ולכן יש חשיבות רבה לנסות למצוא את הקישורים האפשריים דרך שביל ה- DNA. לכן התחלנו כעת את פרויקט ה- DNA של פייקין בתקווה שצאצאי הענפים השונים? ואחרים שעדיין לא ידועים! ? יצטרף לפרויקט שם המשפחה פייקין ויעזור לשפוך אור על משפחת פייקין לאורך הדורות. אנו מקווים לגלות תגליות רבות בקווי הדם השונים של פייקין. אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר למידע נוסף.

חברים:

10

שמות נוספים בפרויקט

Paiken, Paikin, Paikov, Payken, Paykin, Peiken, Peikin, Piken, Pikin

הצטרפות לפרויקט שם המשפחה Paikin

אם ברצונכם להצטרף לפרויקט שם המשפחה Paikin, הזמינו כאן את הבדיקה המבוקשת.

הזמן את ניתוח המקור שלי מ- EUR 179