Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
Persoonlijk advies

Phone:0041 43 817 13 91

info@igenea.com WhatsApp

Het Amal-Amali Achternaam project

Beschrijving van de:

EEN BEETJE GESCHIEDENIS OVER DE AMALI - De naam Amelang of Amalungi is een van de oude koninklijke families, machtige koningen en felle koninginnen, daar kan geen twijfel over bestaan. In de Duits-Amerikaanse Namen, door George F. Jones, beschrijft hij de familienaam Amelung als afkomstig van een Germaanse stam of dynastie(1).(1) Niet alleen een gotisch koningshuis, maar \"de hoogste adel\" binnen de zogenaamde \"barbaarse\" wereld van de Romeinse tijd. Veel van de namen van de eigenlijke individuen zullen vreemd en afstandelijk klinken voor het moderne oor, vooral degenen onder ons die zijn opgegroeid met het Engels, een taal die we Amelangs slechts voor een zeer klein deel van onze lange geschiedenis hebben gebruikt. Zelfs in ons Duitse \"Vaderland\" hebben grote taalveranderingen door de eeuwen heen de oude namen in de loop der eeuwen een beetje vreemd doen klinken voor het moderne oor. (5) Elke serieuze student van onze familiegeschiedenis zou een boek moeten lezen met de titel Geschiedenis van de Goten, door Herwig Wolfram, en wat volgt zijn een paar opmerkingen over onze vroege familiegeschiedenis die uitgebreid besproken worden door Wolfram. Amelang is afgeleid van de oude stamnaam Amal, (v. Amali) en is de genealogie Ostragotharum, de familie van de Ostragoten. De Amal-clan werd vereerd door de Ostragoten die hun leiders goddelijke charisma gaven en de Amali als Aesir of de oude Noordse heersende godendynastie toejuichten. De Romeinse Cassiodorus (ca. 484 n.Chr.) registreerde de Amal-stamgeschiedenis van de Goten, en Jordanes (6e eeuw n.Chr.) bewaarde deze voor het nageslacht. De vroege Amal geschiedenis is zowel complex als rijk aan legenden. Dietrich von Bern, beter bekend in het Engels als Theodoric of Verona (Theodoric the Great), misschien wel de bekendste van de Ostogotische koningen, traceerde de familie afkomst van Scandanavië. Cassiodorus zei dat koning Berig de Goten \"lang geleden\" vanaf het eiland Scandza leidde en zodra ze voet aan wal zetten noemden ze hun aanlanding Gothiscandza. Van daaruit marcheerden de Amali naar de nederzettingen langs de kustlijn, waarbij ze oorlog voerden tegen de bewoners en hen van het land verjoegen. Theodoric vertelt ons dat de Amali de lange tocht door Midden-Europa hebben gemaakt via Oost-Pommeren en de Vistula naar de Zwarte Zee, vandaar naar Panonië en Moesia, en tenslotte naar Italië. De lange, moeizame reis, die begon rond de tijd van de geboorte van Christus, duurde meer dan een half millennium. Sommige feiten kunnen worden gesorteerd uit de legenden rond de tocht van de noordelijke Goten over de Oostzee naar het continent door te verwijzen naar de Amal genealogie, en drie van de vroegste verwante stamstichters. Ouder dan Ostrogotha, koning van de Zwarte Zee Goten, is Amal, met wie de geschiedenis van de Amali begint. En ouder dan Amal is koning Gaut, en de Scandinaviërs die zichzelf Gauts (of Goten) noemden. De IJzeren Ene, Hisarna, zoon van Amal, is een \"acculturatie\" aan de oude Kelten, een proces dat begon lang voordat de Amali Goten werden en de Zwarte Zee bereikten. In het rijk van de mythe en de sage is de gotische naam volledig verdwenen; men sprak over de afstammelingen van de Amali, de Amalungi, als men de Goten bedoelde. En in de middeleeuwse poëzie en geschiedschrijving zijn de Goten de Amalungi, de afstammelingen van de Amal Theodoric (Dietrich von Bern). Er zijn verschillende varianten van de naam. Amelungen wordt in de Nieuwe Eeuwse Cyclopedie van Namen gedefinieerd als de heersende familie van de Ostrogoten (en mogelijk ook eerder, vóór de verdeling van de Goten, van de Visigoten) die voor het eerst op de voorgrond trad in de 4e eeuw onder hun koning Ermanric en hun grootste roem verwierf onder de Theodorische theoriek van de Grote (ca. 454-526). (2) De Visigoten waren de afstammelingen van de tak van het gotische ras dat door Aurelianus in Dacia werd opgericht (270). De afstammelingen van de andere tak van het ras, die in Zuid-Rusland bleven, werden Ostrogoten (Oost-Goten) genoemd. (3) De Goten waren een Germaans volk dat waarschijnlijk al voor de tijd van Christus uit Zuid-Scandinavië migreerde. In de 3de eeuw hadden de Goten zich gevestigd in de gebieden rond de Zwarte Zee en

leden:

2

Verdere namen in het project

Abelang, Abelung, Adelung, Ahmling, Amal, Amaling, Amalong, Amelang, Amelbrecht, Ameling, Amelolt, Amelong, Amelrich, Amelunck, Amelung, Amelungen, Amelungsborn, Amelunke, Amelunxen, Amlung, Armalunke

Word lid van het Amal-Amali achternaam project

Als u zich wilt aansluiten bij het Amal-Amali achternaam project, dan is het volgende van toepassing Bestel hier de gewenste test.

Bestel mijn oorspronganalyse
van EUR 179