Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
Persoonlijk advies

Phone:0041 43 817 13 91

info@igenea.com WhatsApp

Het Amirault Achternaam project

Beschrijving van de:

De enige aanwijzing die ons naar de oorsprong van de patriarch van onze familie, Francois Amirault 'dit' Tourangeau, moet leiden, is zijn naam. Het woord 'dit' in Francois Amirault 'dit' Tourangeau betekent letterlijk 'dit' of 'ik ben'. De naam 'Tourangeau' is de naam die wordt gegeven aan de mensen uit Touraine zoals we die uit Canada 'Canadezen' noemen. Zo hebben we; Francois Amirault 'ik ben' (uit) Touraine. Ter bevestiging van deze informatie is bewezen dat Amirault in het midden van de 17e eeuw een gevestigde naam was in dit gebied van Frankrijk. Veel Amirault-nakomelingen wonen er vandaag de dag nog steeds. Dit geeft ons een startpunt voor onze zoektocht in Frankrijk en lijkt een duidelijke indicatie te zijn dat Francois uit dit deel van Frankrijk komt. Meer dan 40 jaar zoeken door de genealoog en Amirault expert Jacques Amirault, heeft echter nog geen enkel bewijs opgeleverd van de oorsprong van Francois. Het was vanwege deze uitdagingen dat het Amirault / Mireault DNA project is gestart.

leden:

46

Verdere namen in het project

Amero, Amirault, Amireault, Amiro, Emero, Mero, Merrow, Mirault, Mireau, Mireault

Word lid van het Amirault achternaam project

Als u zich wilt aansluiten bij het Amirault achternaam project, dan is het volgende van toepassing Bestel hier de gewenste test.

Bestel mijn oorspronganalyse
van EUR 179