Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
Persoonlijk advies

Phone:0041 43 817 13 91

info@igenea.com WhatsApp

Het Innerst Achternaam project

Beschrijving van de:

Johannes Enners kwam in 1749 uit Duitsland in dit land aan. Johannes, de oudste zoon was Jacob Inners (zoals de naam in latere documenten verschijnt) en het is van deze voorvader dat we het gevoel hebben dat de meeste Inners/Innerst mannetjes afstammen. Jakob, door twee huwelijken, had 18 nakomelingen, waarvan er 10 mannetjes waren. Van deze 10 hebben we er maar liefst zes generaties verder geïdentificeerd. Terwijl het onderzoek naar een achternaam ons een beetje of veel informatie kan geven, is het merendeel ervan algemeen, onvolledig en soms foutief. DNA-testen kunnen ons echter concrete aanwijzingen geven voor het identificeren en scheiden van familiebanden. Y-chromosoom-DNA-testen zijn vooral nuttig omdat het mannetje Y-chromosoom van vader op zoon wordt doorgegeven, onveranderd door de generaties heen, met uitzondering van zeldzame mutaties die op zichzelf nuttige indicatoren van vertakking kunnen zijn. De toegankelijkheid en betaalbaarheid van familie-DNA-testen is ongetwijfeld de grootste technische vooruitgang in de geschiedenis van het genealogisch onderzoek omdat we nu het definitieve instrument hebben dat we nodig hebben. Als je een man bent met de achternaam INNERST, nodigen we je uit om je bij ons aan te sluiten. We hopen door middel van dit project in de eerste fasen van het project levende Inners/Innersts te kunnen identificeren die verwant zijn aan elkaar. Naarmate het project vordert, hopen we het bestaande onderzoek te verifiëren, anderen te interesseren om het onderzoek uit te breiden en nieuwe wegen te verkennen.

leden:

2

Verdere namen in het project

Eners, Inners, Innerst

Word lid van het Innerst achternaam project

Als u zich wilt aansluiten bij het Innerst achternaam project, dan is het volgende van toepassing Bestel hier de gewenste test.

Bestel mijn oorspronganalyse
van EUR 179