Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
Persoonlijk advies

Phone:0041 43 817 13 91

info@igenea.com WhatsApp

Het NeimanSurname Achternaam project

Beschrijving van de:

Ons doel is na te gaan of en in welke mate de families met de achternaam Neiman/Neyman/Naiman/Niman/Neumann/Neumann/etc verwant zijn aan elkaar. Wij heten iedereen met deze achternaam welkom om DNA aan dit project voor te leggen. Het eerste lid van onze groep is een Neiman die afstamt van een familie oorspronkelijk uit Pikeliai, Litouwen; zijn familie is Levieten. Uit traditioneel genealogisch onderzoek weten we dat de afstammelingen van Neimans uit Pikeliai verspreid over de hele wereld op plaatsen zo ver naar Zweden, de VS, Israël en Zuid-Afrika zijn geslingerd.

leden:

30

Verdere namen in het project

Naiman, Neiman, Neumann, Neyman, Niman

Word lid van het NeimanSurname achternaam project

Als u zich wilt aansluiten bij het NeimanSurname achternaam project, dan is het volgende van toepassing Bestel hier de gewenste test.

Bestel mijn oorspronganalyse
van EUR 179