Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
Persoonlijk advies

Phone:0041 43 817 13 91

info@igenea.com WhatsApp

Het Northridge Achternaam project

Beschrijving van de:

De achternaam Northridge is ontstaan in Engeland, waar veel families overblijven. We willen graag meer weten over Engelse familieleden. Eén tak is gemigreerd naar Co. Cork, Ierland voor 1700 en yDNA heeft aangetoond dat deze Northridges een gemeenschappelijke voorouder hebben. Familieleden migreerden vanuit Engeland en Ierland naar de Verenigde Staten, Australië en Canada. We stimuleren een brede deelname van de mannelijke, directe lijn Northridges, Northedges, Nortridges en Norris (die voorheen Northridge waren) aan ons yDNA-project om meer te weten te komen over de verschillende familietakken in alle locaties en hun onderlinge relaties. Genealogisch onderzoek is erin geslaagd om duidelijk te maken wie sommige van deze families zijn en om familieverhalen op te sporen. Waar gegevens verloren zijn gegaan, hopen we dat yDNA ons kan helpen bij het identificeren van verbanden binnen deze familie en het delen van familie-informatie mogelijk kan maken.

leden:

7

Verdere namen in het project

a Norris branch who were formerly Northridge, Carnel, Connell, Conwell, Northedge, Northedge., Northridge

Word lid van het Northridge achternaam project

Als u zich wilt aansluiten bij het Northridge achternaam project, dan is het volgende van toepassing Bestel hier de gewenste test.

Bestel mijn oorspronganalyse
van EUR 179