Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
Persoonlijk advies

Phone:0041 43 817 13 91

info@igenea.com WhatsApp

Het RijsdorpSurname Achternaam project

Beschrijving van de:

Rysdorp, Rijsdorp, Risdorp, Riesdorf en soortgelijke achternamen. Het Rijsdorpse Achternaam DNA project is een project om gemeenschappelijke voorouderlijke wortels te identificeren voor mensen met de achternaam Rijsdorp, en andere variaties, plus de namen waarvan de Rijsdorpse lijn afstamt (inclusief de achternaam \"Wouters\"). Dit kan uiteindelijk één gemeenschappelijke DNA-lijn vertonen, of meerdere lijnen. Een bekende Rijsdorpse lijn stamt uit een familie met de achternaam Wouters en is al rond 1748 geïdentificeerd. Kort na zijn verhuizing naar Nederland blijkt dat zijn achternaam veranderd is van Wouters naar Wouters van Riesdorf. Daarna werd het vanwege de Nederlandse spelling Rijsdorf, toen Rijsdorp. Sommige lijnen van deze familie bleven in Nederland, andere verhuisden op verschillende tijdstippen naar Amerika. Er zijn verschillende schrijfwijzen in Nederland en verschillende schrijfwijzen in Amerika. De Amerikaanse variaties lijken een mengeling te zijn van veranderingen op immigratiepunten, veranderingen als gevolg van de uitspraak, en veranderingen als gevolg van de manier waarop anderen de achternaam hebben geïnterpreteerd. Men denkt dat de naam Rijsdorp waarschijnlijk afkomstig is van de naam van een dorp of gebied in Duitsland. Volgens een onderzoeker uit Rijsdorp in Nederland zijn er blijkbaar 11 verschillende plaatsen (dorpen of gebieden) in Duitsland met namen die een versie zijn van \"Riesdorp, Reesdorp, Reisdorp, of Reisdorf\". Er is ook een gehucht \"Riesdorf\" in Luxemburg. De Rijsdorper onderzoeker in Nederland is van mening dat de \"Wouters\" in Nederland, die zijn naam veranderden in Rijsdorp, of zijn ouders, waarschijnlijk uit een van de Duitse dorpen kwamen, en niet uit Luxemburg, want in die tijd (rond 1750) waren er veel Duitse arbeidsmigranten in Nederland. Hij begrijpt dat een aantal eerder aangekomenen in Amerika, die de naam Reisdorf gebruikten, waarschijnlijk uit Luxemburg kwamen. Met 12 dorpen met gelijkaardige namen, en een aantal potentiële gemeenschappelijke namen die door het dorp of gebied waar iemand vandaan komt zouden kunnen worden gekwalificeerd, zouden er een aantal potentiële genetische lijnen met gelijkaardige achternamen kunnen zijn, waarbij elke lijn verschillend is. Toch is het mogelijk dat anderen genetisch verwant zijn, en als deze kunnen worden gevonden, kan het iedereen helpen om een netwerk op te zetten waar gemeenschappelijke lijnen worden gevonden, en om uit te zoeken hoe er eerder verbindingen kunnen bestaan. Voor de oorspronkelijke naam \"Wouters\" zegt een Nederlandse bron dat \"Wouters\" \"Wouters\" betekent \"houthakker\" of \"boswachter\" (mogelijk zelfs \"timmerman\"). Verschillende Amerikaanse bronnen zeggen dat \"Wouters\" de \"Zoon van Wouter\" is, en \"Wouter\" is de Nederlandse versie van \"Walther\". De Amerikaanse bronnen zeggen verder dat de naam Walter afkomstig is van de Duitse, Zweedse en Poolse \"Walter\" (heerser) en \"Hari\" (leger of krijger), wat zou betekenen dat \"Waldhar\" een \"legerheerser\" of \"volksheerser\" was. Hoe dan ook, het blijkt een naam te zijn geweest die vaak genoeg voorkomt en daarom is de kwalificatie \"van Riesdorf\" toegevoegd aan de oorspronkelijke \"Wouters\".

leden:

4

Verdere namen in het project

Reijsdorf, Reijsdorp, Reijsdorph, Riesdorf, Riesdorp, Riesdorph, Rijsdorf, Rijsdorp, Rijsdorph, Risdorf, Risdorp, Risdorph, Rysdorf, Rysdorp, Rysdorph, Walters, Wouters

Word lid van het RijsdorpSurname achternaam project

Als u zich wilt aansluiten bij het RijsdorpSurname achternaam project, dan is het volgende van toepassing Bestel hier de gewenste test.

Bestel mijn oorspronganalyse
van EUR 179