Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
Persoonlijk advies

Phone:0041 43 817 13 91

info@igenea.com WhatsApp

Het RomanimanushScandin Achternaam project

Beschrijving van de:

Romanimanush Scandinavia er et prosjekt som ble startet opp i 2005, av nå avdøde Leif Bodin Larsen. Prosjektet er drevet videre av shmuel Vigardt (siden 2007), og Lasse Yisrael Rosenberg. Lasse kom inn som en av prosjektlederne i 2009. De av dere som har Romaniopphav kan bli medlemmer i denne gruppen. / Those of you who have Romani (gipsy) background could join this group. Hensikten med prosjektet er å finne ut av Romanifolkets opphav. Det foreligger flertallige teorier på hvor Romanifolket i Skandinavia stammer i fra. Til nå har de fleste støttet seg til teorien som går på at man har et indisk opphav. I generasjon etter generasjon har det blant Romanifolket blitt fortalt at de har et jødisk opphav. Prosjekteierne stiller seg nøytrale til de ulike teoriene, men ønsker å fremlegge fakta. Vi er derfor avhengig av å ha med oss flest mulig av de med Romaniopphav, slik at prosjektet blir mest mulig dekkende for folkegruppen i sin helhet.

leden:

104

Verdere namen in het project

Alting (Pollepel), Blankenberg, Bodin, Dowie, Down, Downer, Forselius, Hartmann (Holm), Krants/Krantz, Lind, Lindberg, Lindgren, Lundberg, Lundgren, Lysgård, Løch/Løk/Leuche, Mejer/Meyer, Nystu, Palm, Qvick/Kvikk (Holm), Romanimanush Scandinavia, Roos/Roes/Roos, Rosenberg, Stor-Johan, Stålberg, Torp, Vigardt/Wigart/Wigardt, Wallentin (Trondhjemmer)

Word lid van het RomanimanushScandin achternaam project

Als u zich wilt aansluiten bij het RomanimanushScandin achternaam project, dan is het volgende van toepassing Bestel hier de gewenste test.

Bestel mijn oorspronganalyse
van EUR 179