Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
Persoonlijk advies

Phone:0041 43 817 13 91

info@igenea.com WhatsApp

Het Rossington Achternaam project

Beschrijving van de:

Uit genealogisch onderzoek blijkt dat alle Rossingtons die vandaag de dag in leven zijn waarschijnlijk een gemeenschappelijke voorouder hebben. Natuurlijk betekent dit dat de enige lijn van verbinding zal zijn vaderlijke, aangezien er gevallen bekend zijn waarin de achternaam werd doorgegeven van de moeder aan haar kind, en er zijn waarschijnlijk andere uitzonderlijke gevallen - waaronder sommige die niet zullen worden opgenomen in een normale genealogische studie. Bovendien zouden veel mogelijke verbanden tussen oudere takken van de familie baat kunnen hebben bij een methode om theorieën te bevestigen of af te wijzen, zoals dit project zou moeten aangeven.De naam wordt meestal geacht verbonden te zijn met de stad die nu wordt gespeld als Rossington, die in de buurt van Doncaster ligt. Uit genealogisch onderzoek blijkt echter sterk dat de werkelijke oorsprong verder naar het zuiden ligt in Derbyshire. Rossingtons die in middeleeuwse bronnen voorkomen kunnen al dan niet allemaal verband houden met de modernere Rossingtons.

leden:

2

Verdere namen in het project

Rassington, Ressington, Rosington, Rosinton, Roslington, Rossington, Rossinton, Roston

Word lid van het Rossington achternaam project

Als u zich wilt aansluiten bij het Rossington achternaam project, dan is het volgende van toepassing Bestel hier de gewenste test.

Bestel mijn oorspronganalyse
van EUR 179