Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
Persoonlijk advies

Phone:0041 43 817 13 91

info@igenea.com WhatsApp

Het Rowe Achternaam project

Beschrijving van de:

ROWE, ROW, ROE, ROHE, ROEHE, ROEHE en alle andere redelijke spellingsvarianten zijn welkom om deel te nemen aan het project. Alleen mannetjes hebben Y-chromosomen, dus alleen mannelijke ROWE/enz. kunnen deelnemen. Als u een vrouw bent, kunt u een mannelijke ROWE/enz. familielid een monster voor uw lijn laten inzenden. Om op een zinvolle manier deel te nemen, moeten de testees hun directe mannelijke afstamming delen met de vroegst bekende ROWE/etc., als een stamboom (exclusief levende personen).

leden:

88

Verdere namen in het project

Rau, Rauh, Rausch, Roe, Roehe, Rohe, Row, Rowe

Word lid van het Rowe achternaam project

Als u zich wilt aansluiten bij het Rowe achternaam project, dan is het volgende van toepassing Bestel hier de gewenste test.

Bestel mijn oorspronganalyse
van EUR 179