Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
Persoonlijk advies

Phone:0041 43 817 13 91

info@igenea.com WhatsApp

Het Zehner Achternaam project

Beschrijving van de:

Doel: 1) Om de hypothese te testen dat Johann Adam Zehner (zeg 1735-1814) laat van Schuylkill Co., Pa., een naaste verwant was van een zekere Johann Michael Zehner (1745-na 1820) uit de Elzas, Lotharingen. (N.B.: Nakomelingen van de laatste gaan nu onder verschillende familienamen, waaronder, maar niet beperkt tot, Zenor, Zeanor, Saner en Sanor. Verder gebruiken sommige afstammelingen van de eerste nu de achternaam Zaner of Zahner). br> 2) Ter ondersteuning van de inspanningen om de Germaanse geboorteplaats van Johann Adam Zehner te vinden. br> 3) Om te helpen bij het valideren (of uitdagen) van de gedocumenteerde genealogie van de nakomelingen van dezelfde Johann Adam Zehner, zoals gerapporteerd in het recente boek, De Johann Adam en Anna Maria (Mertz) Zehner Familie van Berks en Schuylkill Counties, Pennsylvania, van William J. Zehner. br> 4) Een publieke database ter ondersteuning van al die personen van de Zehner achternaam (en alle huidige varianten) die op zoek zijn naar hun voorouderlijk verleden.

leden:

9

Verdere namen in het project

Saner, Sanor, Zahner, Zaner, Zeanor, Zehner, Zenor

Word lid van het Zehner achternaam project

Als u zich wilt aansluiten bij het Zehner achternaam project, dan is het volgende van toepassing Bestel hier de gewenste test.

Bestel mijn oorspronganalyse
van EUR 179