Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done Cart Cart
iGENEA
Persoonlijk advies

Wij staan altijd voor u klaar! Neem contact met ons op via e-mail of Whatsapp.

Als u wilt dat wij u terugbellen, vul dan uw telefoonnummer in en hoe u te bereiken bent. Wij bellen u graag voor een persoonlijk gesprek.

info@igenea.com WhatsApp

Hoe gebruik ik DNA genealogie?

DNA genealogie maakt stamboomonderzoek met de modernste middelen mogelijk. Het maakt zeer snel en nauwkeurig familieonderzoek mogelijk, of het nu gaat om een inleiding tot genealogie of als aanvulling op de traditionele genealogie. Terwijl in de traditionele genealogie geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten worden onderzocht, is in de DNA genealogie een speekselmonster voldoende.

Wat is het DNA?

DNA staat voor Desoxyribonucleïnezuur / Desoxyribonucleïnezuur. Chromosomen bestaan uit DNA, dat de genetische instructies bevat voor alle functies en stoffen van het lichaam. Het DNA ziet eruit als een wenteltrap: elke trede bestaat uit twee basen. Er zijn vier verschillende bases: Guanine, thymine, cytosine en adenine. DNA is 99,9% identiek bij alle mensen. De overige 0,1% zijn de oorzaak van individuele verschillen (bijv. oogkleur, bepaalde ziekterisico's of afwijkingen zonder bekende functie).

Iemands hele DNA wordt een genoom genoemd. We hebben het genoom geërfd van al onze voorouders. In elke generatie wordt het opnieuw gemengd met de erfelijke eigenschappen van de ouders.

Alleen op twee gebieden wordt het DNA niet opnieuw gemengd:

1. in het im Y-chromosoom, dat van vader op zoon wordt doorgegeven, en

2. in het DNA van mitochondriën , dat alle kinderen van hun moeder krijgen.

Het Y-chromosoom en het mitochondriaal DNA worden onveranderd van generatie op generatie geërfd. Toch zijn er altijd willekeurige veranderingen, de zogenaamde mutaties. Alle nakomelingen van een lijn erven deze mutaties. Als een vergelijking van twee DNA-profielen dezelfde mutaties aan het licht brengt, is het duidelijk dat de twee personen een gemeenschappelijke voorouder hebben. Mutaties vormen daarom de basis voor het creëren van een genetische stamboom.

Hoe kan DNA iets zeggen over mijn achtergrond?

De vergelijking van de DNA-profielen van mensen uit verschillende bevolkingsgroepen geeft ons een idee van wanneer en waar deze groepen zich over de wereld hebben verplaatst bij de migratie van mensen. Mutaties kenmerken niet alleen individuele gezinnen, maar in de loop van de tijd ook hele bevolkingsgroepen. Als de frequentie of het optreden van bepaalde mutaties wordt onderzocht, kan de complexe stamboom van de mensheid worden onderverdeeld in individuele takken.

Als een bevolkingsgroep op migratie gaat of lange tijd geografisch geïsoleerd leeft - dat wil zeggen dat er geen genetische uitwisseling met andere groepen plaatsvindt - ontwikkelt hij zijn eigen mutatiepatronen. Deze patronen komen dus alleen in bepaalde regio's en bevolkingsgroepen voor.

Door de constante migratiebewegingen van onze voorouders konden ook genetische affiniteiten tussen verschillende volkeren op aarde worden aangetoond. Onderzoekers vonden bijvoorbeeld opvallende overeenkomsten tussen etnische groepen in India, Oceanië en Australië of tussen Siberiërs en inheemse Amerikanen.

Wat wordt geanalyseerd in een DNA genealogietest?

Men kan zich het mitochondriaal DNA of het Y-chromosoom voorstellen als het genetische familiewapen van een lijn. Elk lid van de vaderlijke lijn draagt hetzelfde Y-chromosoom, vergelijkbaar met een wapenring. In de loop van de tijd wordt deze ring meerdere malen doorgegeven en de gravure verzwakt, waardoor het familiewapen niet meer duidelijk herkenbaar is. Het DNA krijgt nieuwe mutaties waardoor het DNA-profiel van naaste familieleden meer overeenkomt met het DNA-profiel van twee mannen met een gemeenschappelijke voorouder die 600 jaar geleden leefde.

Het Y-chromosoom

De chromosomen bestaan uit DNA en eiwitten. Elke lichaamscel heeft 23 paar chromosomen in zijn kern (uitzondering: eicellen en sperma hebben 23 individuele chromosomen). Een van deze paren is het geslachtschromosoompaar. Vrouwen hebben twee X-chromosomen, mannen één X- en één Y-chromosoom. Het Y-chromosoom wordt ongewijzigd doorgegeven van vader op zoon. Dus iedere man krijgt zijn genetische familiewapen van de vaderlijke lijn die hij van zijn vader heeft geërfd. \t\t\t\t\t\tBij een DNA-test worden bepaalde bekende DNA-sequenties (markers) onderzocht. Deze markers worden DYS genoemd en hebben verschillende kenmerken (allelen). De allelen zijn gedefinieerd met getallen die overeenkomen met het aantal herhalende sequentiesegmenten van deze markering.

Elk lid van een vaderlijke lijn draagt hetzelfde Y-chromosoom - vergelijkbaar met een wapenring. In de loop van de tijd wordt deze ring meerdere malen doorgegeven en de gravure verzwakt, waardoor het familiewapen niet meer duidelijk herkenbaar is. Mutaties komen voor op het Y-chromosoom; het DNA-profiel van twee nauw verwante mannen is daarom meer vergelijkbaar dan het DNA-profiel van twee mannen met een gemeenschappelijke voorouder die 600 jaar geleden leefde. Hoe hoger het aantal bijpassende markers, hoe dichter de relatie tussen twee mannen. Aangezien slechts een groot aantal veel voorkomende markers een relatie aangeeft, is een test waarbij veel markers worden onderzocht noodzakelijk om familieleden te scheiden van genetisch vergelijkbare lijnen.

Het mitochondriaal DNA van het mitochondriaal DNA

Het mitochondriaal DNA (mtDNA) wordt ook in elke cel gevonden, maar buiten de kern in de zogenaamde mitochondriën. Het mtDNA is een ringvormige dubbelstrengs DNA-molecule bestaande uit 16.569 basenparen met 37 genen. Aangezien mtDNA een hogere mutatiegraad heeft dan het DNA van de celkern en alleen van de moeder wordt geërfd, is het een waardevol instrument voor onderzoek naar menselijke voorouders. Het mtDNA bevat veel patronen, vooral op twee plaatsen van het DNA, de hypervariabele gebieden HVR1 en HVR2. Dit stelt ons in staat om de afzonderlijke lijnen goed te onderscheiden. De mtDNA wordt intact geërfd van de moeder aan het kind. Ieder mens - man of vrouw - erft zijn mtDNA uitsluitend van zijn moeder. De mtDNA vertegenwoordigt dus ons familiewapen van de moeder.
. \t\t\t\t\t\tIn een mtDNA-test worden bepaalde regio's van het mtDNA onderzocht. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de regio's HVR1, HVR2 (hypervariabele regio's) en CR (coderende regio). Deze resultaten worden vergeleken met de Cambridge Reference Sequence (CRS). Het CRS, een gestandaardiseerde volgorde van mtDNA, is de maatstaf voor de presentatie van mtDNA-resultaten. Dit maakt het mogelijk om mtDNA-profielen met enkele honderden individuele basissen te tonen. In het resultaat worden alleen de afwijkingen van deze gestandaardiseerde volgorde weergegeven. De verschillende afwijkingen maken het mogelijk een uitspraak te doen over de nabijheid van de familieleden van twee personen. De afwijkingen van het CRS worden genoemd met hun positie in de mitochondriale sequentie en met de gemuteerde basis: 16126C betekent bijvoorbeeld dat er op positie 16126C een C in plaats van de T in het CRS voorkomt. Net als bij het Y-chromosoom treden er ook mutaties op bij het mtDNA, zodat twee naaste verwanten een meer gelijkaardig profiel hebben dan verre verwanten. Hoe meer regio's van het mtDNA tussen twee personen overeenkomen, hoe dichter bij elkaar staan.

Wat weet ik na een DNA genealogietest?

Een genealogietest vertelt u uit welke haplogroep u afkomstig bent (oerstammen), uit welke oermensen uit de oudheid (Kelten, Vikingen, Joden, etc.) uw voorouders afkomstig zijn en uit welke regio uw DNA-profiel typisch is. Bij DNA genealogie vindt u ook "genetische neven", d.w.z. mensen die gemeenschappelijke voorouders met u delen. Door informatie zoals stamboomgegevens te delen met je "genetische neven", vergroot je je kennis van de geschiedenis van je familie.

Op welke gegevens zijn uw resultaten gebaseerd?

De bepaling van uw genetische oorsprong (haplogroep en primitieve mensen) is gebaseerd op wetenschappelijke analyses op het gebied van genetica en antropologie. Bepaalde DNA-mutaties (markers) bepalen de verschillende populaties. Uw DNA-profiel stelt ons in staat om te identificeren tot welke primitieve mensen u behoort. Elke nieuwe wetenschappelijke vondst op deze gebieden vormt een aanvulling op de bestaande gegevens, zodat we u altijd op de hoogte houden van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen. Voor het zoeken naar familieleden wordt uw DNA-profiel in onze database vergeleken met het DNA-profiel van alle andere personen. Je zult zien wie er genetisch gezien bij je past. Deze \"genetische neven\" delen een gemeenschappelijke voorouder met jou. Afhankelijk van de mate van genetische matching is het familielid dichter of verder weg. In het online resultaat vindt u ook een tabel voor het berekenen van de graad van verwantschap. \t\t\t\t\t\tIn je online resultaat ontvang je niet alleen veel informatie over je haplogroep en je primitieve mensen, maar je kunt ook alle genetische studies lezen of antwoorden op gedetailleerde vragen bekijken via het forum.

Hoe kan ik zoeken op mijn achternaam?

Een achternaamproject onderzoekt of mannen met dezelfde of vergelijkbare familienamen biologisch met elkaar verwant zijn. Op deze manier kunt u mensen vinden met wie u gemeenschappelijke voorouders deelt en informatie uitwisselen (bijv. de stamboom). Aangezien het Y-chromosoom meestal op dezelfde manier wordt geërfd als de achternaam, kunnen de Y-waarden van een persoon worden vergeleken met de naamgenoot en kan de stamboom worden gecontroleerd. Het starten van of deelnemen aan een achternaamproject is gratis. We hebben slechts een korte beschrijving nodig van uw project en het e-mailadres van de beheerder, en het project zal onmiddellijk op onze website worden gepubliceerd. Achternaamprojecten zijn een goed voorbeeld van de combinatie van traditionele genealogie met DNA genealogie. Terwijl traditioneel onderzoek informatie geeft over de herkomst van de achternaam, vertelt de DNA genealogie u wie tot welke lijnen behoort.

Hoe vind ik meer familieleden?

De iGENEA/FamilyTreeDNA database is de grootste DNA genealogie database ter wereld en groeit het snelst. Omdat uw toegang onbeperkt in de tijd is, vindt u steeds meer familieleden maanden en jaren na uw analyse. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om meer familieleden te vinden via een achternaam of haplogroup project.

» Inleiding tot de analyse van de oorsprong met DNA genealogie

Dit is hoe de DNA-oorspronganalyse werkt

Eén salivamonster is voldoende om uw DNA te verkrijgen. De Steekproefcollectie is eenvoudig en pijnloos en kan thuis worden uitgevoerd. Gebruik de meegeleverde enveloppe om de monsters op te sturen.

Testkit bestellen:

per telefoon, e-mail of op de website

Testkit:

Levering duurt enkele dagen

monsters nemen:

zeer eenvoudig en pijnloos thuis

Sturen van monsters:

met de bijgevoegde enveloppe

uitkomst:

online na ca. 6 - 8 weken

DNA-test bestellen
-30%