Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done Cart Cart
iGENEA
Osobiste porady

Zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji! Proszę się z nami skontaktować poprzez e-mail lub Whatsapp.

Jeżeli chce Pan, abyśmy do Pana oddzwonili, proszę podać swój numer telefonu i sposób, w jaki można się z Panem skontaktować. Chętnie zadzwonimy do Państwa na osobistą konsultację.

info@igenea.com WhatsApp

Disclaimer

iGENEA na temat ochrony danych
Ochrona danych osobowych, takich jak nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail jest dla nas bardzo ważna. W związku z tym prowadzimy naszą działalność internetową zgodnie z ustawą o ochronie danych i bezpieczeństwie danych. Poniżej dowiesz się, jakie informacje możemy gromadzić i jak sobie z nimi radzimy.

Dane osobowe
Nie gromadzimy żadnych danych osobowych za pośrednictwem naszych stron internetowych bez Państwa zgody. To Państwo sami decydują, czy chcą nam udostępnić te dane, na przykład w ramach rejestracji, ankiety lub podobnych działań.
Z reguły wykorzystujemy Państwa dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie, realizacji zamówienia lub zapewnienia dostępu do specjalnych informacji lub ofert. W celu utrzymania kontaktów z klientami konieczne może być również przechowywanie i przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu lepszego reagowania na Państwa życzenia lub udoskonalenia naszych produktów i usług, wykorzystanie tych danych przez nas (lub przez osoby trzecie w naszym imieniu) w celu poinformowania Państwa o ofertach iGENEA, które przynoszą korzyści Państwa firmie, lub przeprowadzenie ankiet online, które umożliwią nam lepsze spełnienie Państwa wymagań. Oczywiście szanujemy to, jeśli nie podasz nam swoich danych osobowych w celu wsparcia naszej działalności gospodarczej.
relacje z klientami - w szczególności w zakresie marketingu bezpośredniego lub badań rynkowych. Nie sprzedajemy ani w inny sposób nie sprzedajemy ani nie sprzedajemy Państwa danych osobowych osobom trzecim.
Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do naszych stron internetowych, informacje są zbierane automatycznie (tzn. nie poprzez rejestrację), które nie są przypisane do konkretnej osoby (np. rodzaj używanej przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego; nazwa domeny strony internetowej, z której użytkownik przeszedł; liczba wizyt, średni czas spędzony na stronie, przeglądane strony). Wykorzystujemy te informacje w celu określenia atrakcyjności naszych stron internetowych i poprawy ich zawartości.

Dzieci
Dzieci nie powinny przekazywać żadnych danych osobowych do stron internetowych iGENEA bez zgody rodziców lub opiekunów. iGENEA zachęca wszystkich rodziców i opiekunów do instruowania swoich dzieci w zakresie bezpiecznego i odpowiedzialnego obchodzenia się z danymi osobowymi w Internecie. iGENEA nie będzie świadomie gromadzić danych osobowych dzieci lub wykorzystywać ich w jakikolwiek sposób, ani ujawniać ich osobom trzecim bez upoważnienia.

Security
iGENEA podejmuje środki ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika. Twoje dane będą sumiennie chronione przed utratą, zniszczeniem, sfałszowaniem, manipulacją i nieuprawnionym dostępem lub nieuprawnionym ujawnieniem.

linki do innych stron internetowych
Strona internetowa iGENEA zawiera linki do innych stron internetowych. iGENEA nie ponosi odpowiedzialności za praktyki w zakresie ochrony prywatności ani za treść tych innych stron internetowych.

Questions and Comments
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące praktyk iGENEA w zakresie ochrony prywatności (na przykład, aby przejrzeć i zaktualizować swoje dane osobowe), wybierz kontakt. Dalszy rozwój Internetu wpływa również na naszą strategię ochrony danych. Zmiany zostaną ogłoszone na tej stronie w odpowiednim czasie.