Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
Osobiste porady

Phone:0041 43 817 13 91

info@igenea.com WhatsApp

Starożytne plemię Chiński - Przodkowie i pochodzenie

Skąd się wzięli Chińczycy?

Znaleziska archeologiczne dowodzą, że tak zwana kultura Yangshao istniała już w trzecim tysiącleciu p.n.e., w samym środku Huang He. Według tradycyjnej listy władców, podobno dynastia Xia rządziła od 2205 do 1766 r. p.n.e. Pierwszą sprawdzalną historycznie, literacko i archeologicznie dynastią jest dynastia Shang, która działała w latach 15-11 wieku p.n.e.. Wykopaliska wskazują na kulturę wysoką ze sztuką brązu i pismem z ponad 2000 znaków słownych. Kapłaństwo miało wielki wpływ, władca zajmował stanowisko religijne.
Od około 1100 do 249 p.n.e. panowała dynastia Zhou. Państwo było feudalistyczne, otoczone terytoriami panów feudalnych, którzy rozszerzyli swoją władzę we wszystkich kierunkach w walce z innymi plemionami. Z wojen absolutystycznych poszczególnych stanów wyłonił się stan Qin jako zwycięzca, którego władca od 221 r. p.n.e. nazywał się "pierwszym cesarzem". Pod jego rządami rozpoczęły się rygorystyczne unifikacje w zakresie administracji i gospodarki, w celu zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego na północy Chin powstał mur graniczny. The tyraniczny reguła prowadzić powstanie w 210 210 210, po czym the Han Dynastia być zwycięski w 206 206. Za czasów dynastii Han, Chiny stały się scentralizowanym teokratycznym państwem urzędników. Studia historyczno-literackie osiągnęły wysoki poziom, sztuka została zsekularyzowana i dopracowana.


Zamówić analizę mojego pochodzenia
z EUR 179

Kim są Chińczycy Han?

Ponieważ termin "chiński" w języku niemieckim nie rozróżnia wyraźnie obywateli Chin i członków narodowości Han, czyli "etnicznych Chińczyków", termin "chiński Han" lub w skrócie "Han" staje się coraz bardziej utrwalony. W języku chińskim dokonuje się wyraźnego rozróżnienia między "Chińczykami" jako obywatelami (Zhongguoren, "ludzie z ziemi środka") a "etnicznymi Chińczykami" (Hanzuren lub Hanren, "ludzie z ludu Han"). Hakkas z kolei reprezentują podgrupę Chińczyków Han zgodnie z chińskim poglądem.

Około 91,6 % ludności Chińskiej Republiki Ludowej i około 98 % całkowitej ludności Chińskiej Republiki Ludowej (Tajwanu) to Han. Oprócz Chińczyków Han, w Republice Ludowej jest 55 oficjalnie uznanych ludów, a w Republice 12. Ponadto istnieje 15-20 grup etnicznych, które nie są oficjalnie uznane za niezależne grupy etniczne.

W rzeczywistości jednak nawet Chińczycy Han nie są tak jednolitą grupą, jak lubią myśleć nowoczesne instytucje państwowe. Niejednorodność ta jest widoczna np. w różnych językach w obrębie chińskiego oraz w nazwach regionów i ich mieszkańców starszych niż dynastia Han (np. Wu lub Shu). Inne dynastie są również używane do nazywania, na przykład południowochińscy nazywali siebie Tang, a nie Han (i nadal czynią to w południowo-wschodniej Azji), ponieważ ich terytoria były zasiedlone tylko z północy w czasach Tang, autochtoniczna ludność została wysiedlona lub zasymilowana.

Większość "obcych Chińczyków" pochodzi z Han. Rzeczywiste elementy kulturotwórcze to wspólne pisanie w czasami bardzo różnych dialektach i świadomość wspólnej historii i tradycji.

Kolejne ludy tubylcze iGENEA

Żydzi Wikinger Celty Niemcy Basken wszyscy rdzenni mieszkańcy

Tak działa analiza pochodzenia DNA

Jedna próbka salivy jest wystarczająca do uzyskania Twojego DNA. Próbkowa kolekcja jest prosta i bezbolesna i może być wykonywana w domu. Do przesłania próbek należy użyć koperty dołączonej do zestawu do pobierania próbek.

Zamówić zestaw testowy:

telefonicznie, e-mail lub na stronie internetowej

Pobierz zestaw testowy:

Dostawa trwa kilka dni.

pobrać próbki:

bardzo proste i bezbolesne w domu.

Wysyłanie próbek:

z załączoną kopertą

skutek:

online po ok. 6-8 tygodniach

Zamówienie analizy pochodzenia iGENEA

Zamówić analizę mojego pochodzenia
z EUR 179