Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
Osobiste porady

Phone:0041 43 817 13 91

info@igenea.com WhatsApp

Starożytne plemię Ligurowie - Przodkowie i pochodzenie

Skąd pochodzą Liguryjczycy?

Liguryjczycy znani są ze starożytnych źródeł pisanych i osiedlili się w południowej Francji, północnych Włoszech i zachodnich Alpach. Prawdopodobnie jest to ludność zamieszkująca przed Indo-Europejską zachodni region Alp, zwłaszcza Górny Ren, zachodnią Szwajcarię, region Rodanu, Dolinę Padu, Riwierę Francuską i Włoską oraz Korsykę. Należą one zatem do starożytnych narodów europejskich i są nośnikami kultury Terramare, kultury epoki brązu w okolicach Genui. Liguryjczycy mieszkali również w zachodniej Hiszpanii. Niewiele wiadomo o języku liguryjskim, ani przed mieszaniem z celtyckim, ani po nim. W związku z tym wszystkie stwierdzenia dotyczące relacji Liguryjczyków w sensie genetycznym i językowym mają charakter spekulacyjny.


Zamówić analizę mojego pochodzenia
z EUR 179

Jaka jest historia Liguryjczyków?

Od VI wieku p.n.e. Liguryjczycy zostali zepchnięci przez Celtów z wyżej wymienionych terenów mieszkalnych na tereny nadmorskie, obecnie znane jako Liguria, ale przede wszystkim w dolinie Rodanu tworzyli również mieszaną populację z porównywalnymi z Celtami plemionami. Od roku 238 p.n.e. przeszli oni pod panowanie Republiki Rzymskiej, po tym jak już wcześniej zapewnili wojska pomocnicze w legionach rzymskich.

Jednym z głównych miast Liguryjczyków było nadmorskie miasto Albingaunum lub Album Ingaunum (dziś Albenga) liguryjskich Ingauni.

Kolejne ludy tubylcze iGENEA

Żydzi Wikinger Celty Niemcy Basken wszyscy rdzenni mieszkańcy

Tak działa analiza pochodzenia DNA

Jedna próbka salivy jest wystarczająca do uzyskania Twojego DNA. Próbkowa kolekcja jest prosta i bezbolesna i może być wykonywana w domu. Do przesłania próbek należy użyć koperty dołączonej do zestawu do pobierania próbek.

Zamówić zestaw testowy:

telefonicznie, e-mail lub na stronie internetowej

Pobierz zestaw testowy:

Dostawa trwa kilka dni.

pobrać próbki:

bardzo proste i bezbolesne w domu.

Wysyłanie próbek:

z załączoną kopertą

skutek:

online po ok. 6-8 tygodniach

Zamówienie analizy pochodzenia iGENEA

Zamówić analizę mojego pochodzenia
z EUR 179