Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
Osobiste porady

Zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji! Proszę się z nami skontaktować poprzez e-mail lub Whatsapp.

Jeżeli chce Pan, abyśmy do Pana oddzwonili, proszę podać swój numer telefonu i sposób, w jaki można się z Panem skontaktować. Chętnie zadzwonimy do Państwa na osobistą konsultację.

info@igenea.com WhatsApp

Projekt Arbit Nazwisko projektu

Opis:

Arbit DNA Projekt został zorganizowany dla wszystkich, którzy chcą współpracować, aby znaleźć wspólne dziedzictwo poprzez testowanie DNA i dzielenie się informacjami.Rodzina Arbit pochodzi z regionu wołyńskiego Ukrainy.Wariantowe pisownie obejmują Arbet & Arbeit.

uczestnicy:

6

Inne nazwy w projekcie

Arbeit, Arbet, Arbit

Dołącz do projektu o nazwie Arbit last name

Jeśli chcesz dołączyć do projektu o nazwie Arbit last name, wówczas zamówić żądany test tutaj.

Zamówić analizę mojego pochodzenia
z EUR 179