Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
Osobiste porady

Zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji! Proszę się z nami skontaktować poprzez e-mail lub Whatsapp.

Jeżeli chce Pan, abyśmy do Pana oddzwonili, proszę podać swój numer telefonu i sposób, w jaki można się z Panem skontaktować. Chętnie zadzwonimy do Państwa na osobistą konsultację.

info@igenea.com WhatsApp

Projekt Jaworski(Galicia) Nazwisko projektu

Opis:

Projekt jest przeznaczony dla tych, którzy mają nazwisko Jaworski lub coś podobnego i pochodzą z Galicji/Ukrainy/SE Polska. Celem jest odnalezienie korzeni rodziny Jaworskich pod herbem Sas. Grzebień Sas uważany jest za pochodzący z Saksonii lub z rejonu, w którym mówi się dialektami frankońskimi Moselle. Moim przodkiem (280240) jest I1-Z63.

uczestnicy:

2

Inne nazwy w projekcie

Iavorskii, Jaworski, Jaworsky, Sas-Jaworski, Yavorsky

Dołącz do projektu o nazwie Jaworski(Galicia) last name

Jeśli chcesz dołączyć do projektu o nazwie Jaworski(Galicia) last name, wówczas zamówić żądany test tutaj.

Zamówić analizę mojego pochodzenia
z EUR 179