Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
Osobiste porady

Zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji! Proszę się z nami skontaktować poprzez e-mail lub Whatsapp.

Jeżeli chce Pan, abyśmy do Pana oddzwonili, proszę podać swój numer telefonu i sposób, w jaki można się z Panem skontaktować. Chętnie zadzwonimy do Państwa na osobistą konsultację.

info@igenea.com WhatsApp

Projekt JowersDNAproject Nazwisko projektu

Opis:

Ten projekt jest otwarty dla wszystkich rodzin JOWERS na całym świecie z każdym z różnych pisowni nazwisk. Bezpośrednich potomków JOWER proszę dołączyć do naszego projektu Y-DNA. Kim są nasi przodkowie? Wszyscy jesteśmy spokrewnieni? Kobiety Jowers mogą testować swoje MtDNA w ramach naszego projektu. Aby uzyskać więcej informacji na temat projektu Jowers, prosimy o kontakt z administratorem projektu. Dzięki!

uczestnicy:

13

Inne nazwy w projekcie

Jahwers, Jahyers, Jewers, Johwer, Johwers, jowell, Jower, Jowers, Jowvers

Dołącz do projektu o nazwie JowersDNAproject last name

Jeśli chcesz dołączyć do projektu o nazwie JowersDNAproject last name, wówczas zamówić żądany test tutaj.

Zamówić analizę mojego pochodzenia
z EUR 179