Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
Osobiste porady

Zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji! Proszę się z nami skontaktować poprzez e-mail lub Whatsapp.

Jeżeli chce Pan, abyśmy do Pana oddzwonili, proszę podać swój numer telefonu i sposób, w jaki można się z Panem skontaktować. Chętnie zadzwonimy do Państwa na osobistą konsultację.

info@igenea.com WhatsApp

Projekt KathrensY-DNASurna Nazwisko projektu

Opis:

Celem projektu Kathrens Y-DNA Surname Project jest identyfikacja rodzin Kathrens pochodzenia irlandzkiego, angielskiego i szkockiego oraz ustalenie, czy różne grupy rodzinne mają wspólnych przodków. Do znanych grup rodzinnych należą potomkowie kapitana Samuela Kathrensa z 29 Regimentu Nóg Armii Brytyjskiej oraz irlandzkiego imigranta Charlesa Jamesa Kathrensa, Seniora, który wyemigrował do Kanady w 1832 roku i ostatecznie osiadł w Stanach Zjednoczonych. Inne grupy rodzinne zostaną prawdopodobnie zidentyfikowane, a potencjalny uczestnik nie musi identyfikować się z jedną ze znanych grup, aby dołączyć do badania nad nazwiskiem.

uczestnicy:

3

Inne nazwy w projekcie

Kathrens

Dołącz do projektu o nazwie KathrensY-DNASurna last name

Jeśli chcesz dołączyć do projektu o nazwie KathrensY-DNASurna last name, wówczas zamówić żądany test tutaj.

Zamówić analizę mojego pochodzenia
z EUR 179