Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
Osobiste porady

Zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji! Proszę się z nami skontaktować poprzez e-mail lub Whatsapp.

Jeżeli chce Pan, abyśmy do Pana oddzwonili, proszę podać swój numer telefonu i sposób, w jaki można się z Panem skontaktować. Chętnie zadzwonimy do Państwa na osobistą konsultację.

info@igenea.com WhatsApp

Projekt Kingsbury Nazwisko projektu

Opis:

KINGSBURY-BRACEBRIDGE - głównymi celami tej grupy są 1) określenie związku pomiędzy rodziną Bracebridge z Warwickshire i rodziną Kingsbury z Suffolk, 2) rozróżnienie linii Henry'ego i Josepha w Ameryce, oraz 3) związanie linii rodzinnych, które przybyły do Ameryki po pierwotnej osadzie z 1630 roku. W tej ostatniej grupie mamy nadzieję zdefiniować szczególnie te z hrabstwa Suffolk i hrabstwa Dorset, obszaru Anglii i gałęzi rodziny, która pochodziła z Irlandii.

Inne nazwy w projekcie

Bracebridge, Bracebrigg, Kahl, Keel, Kehl, Kingsberry, Kingsbery, Kingsborough, Kingsburg, Kingsbury, Koingsberg, Kyngesbury, MacQuheyne, Tavor, Templet, Topp

Dołącz do projektu o nazwie Kingsbury last name

Jeśli chcesz dołączyć do projektu o nazwie Kingsbury last name, wówczas zamówić żądany test tutaj.

Zamówić analizę mojego pochodzenia
z EUR 179