Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
Osobiste porady

Zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji! Proszę się z nami skontaktować poprzez e-mail lub Whatsapp.

Jeżeli chce Pan, abyśmy do Pana oddzwonili, proszę podać swój numer telefonu i sposób, w jaki można się z Panem skontaktować. Chętnie zadzwonimy do Państwa na osobistą konsultację.

info@igenea.com WhatsApp

Projekt OrtenbergandEsters Nazwisko projektu

Opis:

Grupa ta została powołana, aby umożliwić różnym rodzinom ustalenie, czy i w jaki sposób są ze sobą powiązane. Testujemy Ortenberga, Rotmana, Schechtmana, Krolika, Estersona, a nazwiska dodane do projektu rozszerzają się. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub masz pytania, możesz skontaktować się ze mną za pomocą poniższego linku kontaktowego. Michael Goldstein Administrator projektu

uczestnicy:

37

Inne nazwy w projekcie

Donnally, Donnelley, Donnenwerth, Esterson, Goldstein, Krolik, Ortenberg, Rotman, Shechtman, Wiernik

Dołącz do projektu o nazwie OrtenbergandEsters last name

Jeśli chcesz dołączyć do projektu o nazwie OrtenbergandEsters last name, wówczas zamówić żądany test tutaj.

Zamówić analizę mojego pochodzenia
z EUR 179