Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
Osobiste porady

Zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji! Proszę się z nami skontaktować poprzez e-mail lub Whatsapp.

Jeżeli chce Pan, abyśmy do Pana oddzwonili, proszę podać swój numer telefonu i sposób, w jaki można się z Panem skontaktować. Chętnie zadzwonimy do Państwa na osobistą konsultację.

info@igenea.com WhatsApp

Projekt Ufford Nazwisko projektu

Opis:

Projekt UFFORD Family Surname Project ma na celu identyfikację tych, którzy mają to niezwykłe nazwisko (lub jeden z jego kilku wariantów) i są zainteresowani współpracą w celu odkrycia naszego wspólnego dziedzictwa. Tradycyjnie córki i synowie dziedziczą nazwiska po ojcu, ale tylko synowie dziedziczą Y-chromosom ojca. Ten Y-chromosom, przekazywany praktycznie w stanie nienaruszonym z ojca na syna, z pokolenia na pokolenie, jest nieocenionym narzędziem do śledzenia pochodzenia. Jest to Y-chromosom, który połączy Uffords w rodziny, które mają wspólnego przodka. Ten projekt jest otwarty dla (1) samców Ufforda, którzy chcą przedstawić wyniki testu Y-DNA lub krewnego Ufforda, lub (2) samic Ufforda, które były w stanie przekonać krewnego Ufforda, aby umożliwić mu przedstawienie wyników testu Y-DNA.

uczestnicy:

2

Inne nazwy w projekcie

Affitt, Afford, Offit, Offord, Oviatt, Uffer, Uffert, Uffet, Uffett, Ufford, Uffort, Uffot, Uffut, Ulford, Upford, Uskitt

Dołącz do projektu o nazwie Ufford last name

Jeśli chcesz dołączyć do projektu o nazwie Ufford last name, wówczas zamówić żądany test tutaj.

Zamówić analizę mojego pochodzenia
z EUR 179