Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
Osobiste porady

Zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji! Proszę się z nami skontaktować poprzez e-mail lub Whatsapp.

Jeżeli chce Pan, abyśmy do Pana oddzwonili, proszę podać swój numer telefonu i sposób, w jaki można się z Panem skontaktować. Chętnie zadzwonimy do Państwa na osobistą konsultację.

info@igenea.com WhatsApp

Projekt Venable Nazwisko projektu

Opis:

Celem jest identyfikacja wszystkich pisowni weneckich i wariantowych na całym świecie. Jednym z celów tego badania jest potwierdzenie lub obalenie relacji pomiędzy kilkoma rodzinami Venable w USA. Jedna lub więcej rodzin Venable pochodzi z Ameryki kolonialnej. Linie sukcesji w latach 1600-1800 są trudne do udokumentowania z powodu niewystarczających i zagubionych zapisów. Badanie to może pomóc w określeniu tych linii i ich wspólnych przodków oraz w śledzeniu ich ścieżek migracyjnych w Europie i z Europy. Zachęcamy potomków znanych linii Venable, jak również niezidentyfikowanych linii Venable, które osiedliły się w Stanach Zjednoczonych przed rokiem 1800 oraz linii europejskich do przedstawienia próbek DNA do porównania.

uczestnicy:

45

Inne nazwy w projekcie

Vanable, Vanables, Vannabl, Venabl, Venable, Venables, Venerable, Venerble, Venible, Vinable

Dołącz do projektu o nazwie Venable last name

Jeśli chcesz dołączyć do projektu o nazwie Venable last name, wówczas zamówić żądany test tutaj.

Zamówić analizę mojego pochodzenia
z EUR 179