Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
Osobiste porady

Zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji! Proszę się z nami skontaktować poprzez e-mail lub Whatsapp.

Jeżeli chce Pan, abyśmy do Pana oddzwonili, proszę podać swój numer telefonu i sposób, w jaki można się z Panem skontaktować. Chętnie zadzwonimy do Państwa na osobistą konsultację.

info@igenea.com WhatsApp

Projekt Vencil Nazwisko projektu

Opis:

Celem tego projektu jest testowanie potomków o wymienionych poniżej nazwiskach w celu określenia relacji pomiędzy różnymi grupami. Projekt ma również na celu zapewnienie badaczom genealogicznym alternatywnego sposobu śledzenia przodków, gdy szlak papierowy ostygnie. Projekt może również stanowić kolejną ścieżkę genealogicznej dyskusji wśród kuzynów, mającej na celu osiągnięcie wspólnego celu, jakim jest kontynuacja ich pochodzenia.

uczestnicy:

15

Inne nazwy w projekcie

vancil, Vencil, Vencill, vincel, vinci, vincil, Vincle, Weitzel, wensel, wensell, wentzel, wentzell, wenzel, Wetsel, Winsell

Dołącz do projektu o nazwie Vencil last name

Jeśli chcesz dołączyć do projektu o nazwie Vencil last name, wówczas zamówić żądany test tutaj.

Zamówić analizę mojego pochodzenia
z EUR 179