Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
Osobiste porady

Zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji! Proszę się z nami skontaktować poprzez e-mail lub Whatsapp.

Jeżeli chce Pan, abyśmy do Pana oddzwonili, proszę podać swój numer telefonu i sposób, w jaki można się z Panem skontaktować. Chętnie zadzwonimy do Państwa na osobistą konsultację.

info@igenea.com WhatsApp

Projekt Vizzaccaro Nazwisko projektu

Opis:

Do badań genealogicznych rodzin Vizzaccaro. Naszym głównym celem jest identyfikacja, poprzez zastosowanie testów Y-DNA, pokrewieństwa rodzin Vizzaccaro we Włoszech, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Mamy nadzieję, że uda nam się ustalić, czy wszystkie rodziny Vizzaccaro są biologicznie spokrewnione (tzn. mają jednego wspólnego przodka), a jeśli tak, to jak daleko w czasie żyłby taki przodek. Ten projekt jest otwarty dla każdego z wariantem nazwiska Vizzaccaro. Ponieważ opiera się on na Y-DNA, które jest przekazywane wyłącznie z ojca na syna, wszyscy uczestnicy będą potrzebowali bezpośredniego męskiego potomka kogoś z nazwiskiem Vizzaccaro, Vizachero, Vizzaccero, Vizzacchero, Vizacaro lub Vizzachero, aby dostarczyć DNA do testów. Zdecydowanie zachęcamy do zamówienia testu markera Y-DNA 37 lub, co najmniej, testu 25-markera. Test 12-market, choć niedrogi, nie zapewnia wystarczającej rozdzielczości dla naszych celów. Nie zachęcamy uczestników do zamówienia testu 67-markerowego na tym etapie naszego projektu. Ze względu na stan zapisów genealogicznych, prawdopodobieństwo zidentyfikowania wspólnego przodka przed rokiem 1750 jest bardzo niskie. Najciekawsze informacje genealogiczne dla naszego badania będą dotyczyć ostatnich ośmiu pokoleń, a test 37-markerowy ma na celu uzyskanie najlepszych wyników w tym okresie czasu. Jeżeli koszty 25 lub 37 testów rynkowych są problemem, to proszę dać nam znać. Środki są dostępne na pokrycie kosztów testów wyższej rozdzielczości. Wyślij e-mail na adres dna@vizachero.com z pytaniami.

uczestnicy:

5

Inne nazwy w projekcie

Vizacaro, Vizachero, Vizcarra, Vizzaccaro, Vizzaccero, Vizzacchero, Vizzachero

Dołącz do projektu o nazwie Vizzaccaro last name

Jeśli chcesz dołączyć do projektu o nazwie Vizzaccaro last name, wówczas zamówić żądany test tutaj.

Zamówić analizę mojego pochodzenia
z EUR 179