Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
Osobiste porady

Zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji! Proszę się z nami skontaktować poprzez e-mail lub Whatsapp.

Jeżeli chce Pan, abyśmy do Pana oddzwonili, proszę podać swój numer telefonu i sposób, w jaki można się z Panem skontaktować. Chętnie zadzwonimy do Państwa na osobistą konsultację.

info@igenea.com WhatsApp

Projekt Vodzak Nazwisko projektu

Opis:

Pochodzenie z Białki Tatrzanki, Bukowiny, Grona i Szaflar. Są to wsie byłej Galicji i Wschodniej Słowacji / Polski Wsie graniczne byłego powiatu spiskiej Słowacji.

uczestnicy:

10

Inne nazwy w projekcie

Vodzak, Vodzsak, Wodzak, Wodziak

Dołącz do projektu o nazwie Vodzak last name

Jeśli chcesz dołączyć do projektu o nazwie Vodzak last name, wówczas zamówić żądany test tutaj.

Zamówić analizę mojego pochodzenia
z EUR 179