Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
Osobiste porady

Zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji! Proszę się z nami skontaktować poprzez e-mail lub Whatsapp.

Jeżeli chce Pan, abyśmy do Pana oddzwonili, proszę podać swój numer telefonu i sposób, w jaki można się z Panem skontaktować. Chętnie zadzwonimy do Państwa na osobistą konsultację.

info@igenea.com WhatsApp

Projekt Vogelhut Nazwisko projektu

Opis:

Celem tego projektu jest określenie, które z rodzin Vogelhut (i wariantu) są ze sobą ściśle powiązane i, ostatecznie, czy nazwisko było pierwotnie używane tylko przez jedną rodzinę.

uczestnicy:

12

Inne nazwy w projekcie

Fogelhut, Madar, Madarász, Tzipori, Vadasz, Vidor, Vig, Vogel, Vogelhut, Vogelhuth, Voglhut

Dołącz do projektu o nazwie Vogelhut last name

Jeśli chcesz dołączyć do projektu o nazwie Vogelhut last name, wówczas zamówić żądany test tutaj.

Zamówić analizę mojego pochodzenia
z EUR 179