Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
Osobiste porady

Zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji! Proszę się z nami skontaktować poprzez e-mail lub Whatsapp.

Jeżeli chce Pan, abyśmy do Pana oddzwonili, proszę podać swój numer telefonu i sposób, w jaki można się z Panem skontaktować. Chętnie zadzwonimy do Państwa na osobistą konsultację.

info@igenea.com WhatsApp

Projekt Voorhees Nazwisko projektu

Opis:

Voorhees pisownie poprzedzone przez Van są częścią tego projektu nazwisk. Celem tego projektu jest powiązanie wszystkich gałęzi rodzinnych, weryfikacja istniejącej dokumentacji i badań oraz zbudowanie bazy danych DNA Voorhees. Naszym przodkiem imigrantem był Steven Coerte Van Voorhees, który przybył do Brooklynu z Holandii w 1660 roku. Ten projekt jest otwarty dla wszystkich męskich Voorhees, wszystkie zaklęcia. Miejmy nadzieję, że potomkowie kobiet znajdą ojca, brata lub kuzyna Voorheesa, który może działać jako dawca DNA dla ich linii. Uczestnicy proszeni są o upewnienie się, że administrator projektu lub Stowarzyszenie VanVoorhees posiada informacje genealogiczne na swojej linii.

uczestnicy:

39

Inne nazwy w projekcie

Voores, Voorhees, Voorheis, Voorhes, Voorhess, Voorhies, Voorhis, Vooris, Voorus, Vorce, Voreis, Vores, Voress, Vorhees, Vorheis, Vorhes, Vorhies, Vorhis, Vorhus, Vories, Voris, Vorous, Vorus, Vorys

Dołącz do projektu o nazwie Voorhees last name

Jeśli chcesz dołączyć do projektu o nazwie Voorhees last name, wówczas zamówić żądany test tutaj.

Zamówić analizę mojego pochodzenia
z EUR 179