Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
Osobiste porady

Phone:0041 43 817 13 91

info@igenea.com WhatsApp

Projekt Zakem Nazwisko projektu

Opis:

Nazwisko Za'K (Zera Kodesz, Święte nasiona - Izajasz 6:13) i jego odmiany (poniżej) pochodzi od tej zakorzenionej w 1659 r. rodziny rabinicznej, Ruhzany, obecnie Białoruś, wtedy Rzeczpospolita Obojga Narodów. Poszukujemy wszystkich bezpośrednich lub pośrednich genealogii rodzinnych - wraz z ich aktualnymi danymi kontaktowymi, aby stworzyć globalną sieć, która uruchomi szeroką gamę bardzo zróżnicowanych, rodzinnych projektów Zak.

uczestnicy:

11

Inne nazwy w projekcie

Sachs, Sack, Sackem, Sacken, Sackey, Sackheim, Sackim, Sackin, Sacks, Sakheim, Sakhejm, Sax, Zack, Zackham, Zackhim, Zackian, Zackim, Zackin, Zak, Zakaim, Zakem, Zaken, Zakheim, Zakhejm, Zakhem, Zakhen, Zakheym, Zakhiem, Zakhin, Zakian, Zakim, Zakin

Dołącz do projektu o nazwie Zakem last name

Jeśli chcesz dołączyć do projektu o nazwie Zakem last name, wówczas zamówić żądany test tutaj.

Zamówić analizę mojego pochodzenia
z EUR 169