Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
Osobiste porady

Phone:0041 43 817 13 91

info@igenea.com WhatsApp

Projekt Zinn Nazwisko projektu

Opis:

Jest to próba określenia genetycznych powiązań pomiędzy kilkoma męskimi liniami Zinn istniejącymi w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Niemczech.

uczestnicy:

10

Inne nazwy w projekcie

Zinn

Dołącz do projektu o nazwie Zinn last name

Jeśli chcesz dołączyć do projektu o nazwie Zinn last name, wówczas zamówić żądany test tutaj.

Zamówić analizę mojego pochodzenia
z EUR 169