Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
Osobiste porady

Phone:0041 43 817 13 91

info@igenea.com WhatsApp

Projekt Zucker Nazwisko projektu

Opis:

Ten projekt jest otwarty dla wszystkich mężczyzn o nazwisku Zucker lub odmianie tego nazwiska, którzy zostali przebadani w Family Tree DNA (w tym iGENEA i National Geographic's Genographic Project). Cele są następujące: Stworzenie forum wymiany pomysłów i informacji. Ustalenie linii dziedzicznych w oparciu o DNA i dokumentację. Aby zachęcić do badań nad tym nazwiskiem. Aby zidentyfikować krewnych. Przywrócenie komunikacji pomiędzy różnymi gałęziami Zuckersa.

uczestnicy:

16

Inne nazwy w projekcie

Cukier, Cukor, Czeiger, Czukor, Jaeger, Secher, Sugar, Sugarman, Zucker, Zuckerberg, Zuckerman

Dołącz do projektu o nazwie Zucker last name

Jeśli chcesz dołączyć do projektu o nazwie Zucker last name, wówczas zamówić żądany test tutaj.

Zamówić analizę mojego pochodzenia
z EUR 169